| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Urlop proporcjonalny

Urlop proporcjonalny

Zgodnie z planem urlopów pracownik, który ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą i posiada 5-letni staż pracy, miał wykorzystać urlop wypoczynkowy od 1 lipca do 28 lipca 2009 r. w wymiarze 20 dni. 15 stycznia 2009 r. wypowiedziałem mu umowę o pracę ze skutkiem na 30 kwietnia 2009 r. W jakim wymiarze będę musiał udzielić mu urlopu za bieżący rok i czy okoliczność uzyskania przez tego pracownika tytułu licencjata ma wpływ na wymiar tego urlopu?

Pracownik ma prawo do 7 dni urlopu wypoczynkowego za 2009 r. proporcjonalnie do okresu przepracowanego od początku roku kalendarzowego do dnia rozwiązania stosunku pracy. Stosownie do przepisu art. 1551 § 1 k.p. w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. W opisanej przez Czytelnika sytuacji pracownik w bieżącym roku przepracuje 4 miesiące, jego pełny wymiar urlopu za 2009 r. to 20 dni, gdyż jego okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat. Proporcjonalnie za okres przepracowanych 4 miesięcy należy udzielić temu pracownikowi zgodnie z następującymi obliczeniami arytmetycznymi: 4/12 x 20 = 6,66, a po zaokrągleniu zgodnie z przepisem art. 1553 k.p. - 7 dni urlopu.

Inaczej będzie jednak przedstawiać się sytuacja, jeżeli pracownik do czasu upływu okresu wypowiedzenia, tj. do 30 kwietnia 2009 r., przedstawi pracodawcy dyplom potwierdzający ukończenie szkoły wyższej. Okres nauki w szkole wyższej zakończony tytułem licencjata jest zaliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu z tytułu ukończenia szkoły wyższej (art. 2 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.). A zatem z tego tytułu pracownikowi należy do okresu pracy wpływającego na wymiar jego urlopu zaliczyć 8 lat. Z zastrzeżeniem, że jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 k.p.).

Uzyskanie dyplomu uczelni wyższej łącznie z posiadanym przez pracownika 5-letnim stażem pracy może spowodować powstanie po stronie pracownika prawa do urlopu w wyższym wymiarze, tj. 26 dni.

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się, uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). W tej sytuacji podobnie jak poprzednio należy obliczyć urlop proporcjonalny pracownika za okres 4 miesięcy z tą różnicą, że biorąc za podstawę wymiaru urlopu 26 dni jako pełny wymiar urlopu przysługujący pracownikowi za 2009 r., co w efekcie daje 9 dni urlopu (4/12 x 26 = 8,66, po zaokrągleniu 9).

Urlopu w takim wymiarze należy udzielić pracownikowi za przepracowany w bieżącym roku okres do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna

  • art. 155 i nast. ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »