reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak powinien być sformułowany zapis przewidujący wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony

Jak powinien być sformułowany zapis przewidujący wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony

Zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na rok. W umowie tej chcieliśmy ustalić możliwość jej wypowiedzenia. Zamieściliśmy więc w treści tej umowy następujący zapis: „art. 33 Kodeksu pracy ma zastosowanie”. Korzystając z tego zapisu wypowiedzieliśmy pracownicy umowę o pracę na 2 tygodnie. Pracownica odwołała się do sądu pracy. W pozwie kwestionuje zapis o możliwości wypowiedzenia zawartej z nią umowy wskazując, że jest on nieprawidłowy. Czy pracownica ma rację? Jeśli tak, to czy złożone wypowiedzenie jest ważne?

RADA

Zamieszczony w umowie o pracę zapis należy uznać za prawidłowy. Sąd pracy może go jednak zakwestionować i ocenić złożone wypowiedzenie jako dokonane niezgodnie z prawem. Nie będzie to miało znaczenia dla skuteczności złożonego przez Państwa wypowiedzenia.

UZASADNIENIE

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy dla zastrzeżenia dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony. W praktyce jednak możliwość wcześniejszego wypowiedzenia takiej umowy jest ustalana w treści umowy o pracę.

Wzór umowy o pracę z klauzulą o 2-tygodniowym wypowiedzeniu

Zawarcie przez Państwa w umowie o pracę zapisu o treści „art. 33 Kodeksu pracy ma zastosowanie” oznacza, że zarówno Państwo, jak i pracownica odwołali się wprost do przepisu, który określa, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Przy interpretowaniu umów o pracę badane jest, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy. Nie należy opierać się tylko na jej dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego). Można zatem uznać, że przez zamieszczenie w umowie zapisu o treści „art. 33 Kodeksu pracy ma zastosowanie” mieli Państwo zamiar zastrzec dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Celem obu stron umowy było natomiast zawarcie umowy terminowej na okres powyżej 6 miesięcy z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Przemawia za tym argument, że gdyby wolą obu stron nie było zastrzeżenie dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania tej umowy, to nie zawierałaby ona zapisu o treści „art. 33 Kodeksu pracy ma zastosowanie”.

Sąd pracy może jednak inaczej zinterpretować zapis ustalony przez Państwa w umowie o pracę. Jeśli sąd uzna sporny zapis za wadliwy i przyjmie, że dokonali Państwo wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisu o wypowiadaniu umów terminowych, umowa i tak ulegnie rozwiązaniu w terminie wskazanym przez Państwa w wypowiedzeniu. Pracownicy będzie jednak w takim przypadku przysługiwało odszkodowanie za rozwiązanie umowy na czas określony z naruszeniem prawa. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące (art. 50 § 4 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów powoduje rozwiązanie umowy w terminie wskazanym przez pracodawcę.

Przypominamy, że umowa o pracę zawarta na czas określony podlega wypowiedzeniu tylko wówczas, gdy jej strony ustaliły taką możliwość. Dotyczy to tylko umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (art. 33 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna

  • art. 30 § 5, art. 33, art. 50 § 3, § 4, art. 300 Kodeksu pracy,
  • art. 65 Kodeksu cywilnego.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama