Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakich błędów powinien się wystrzegać początkujący trener biznesu?

Zawód trenera jest bardzo popularny i ceniony. Wiele organizacji nie ma jednak rozbudowanych struktur trenerskich, systemów selekcji na to stanowisko ani własnych programów szkoleń skierowanych do trenerów. Z tego powodu szkoleniowcy często są wyłaniani spośród wyróżniających się pracowników sprzedaży i obsługi klienta, działów HR, menedżerów bądź też specjalistów merytorycznych z różnych obszarów biznesu. Pracownicy ci często, ze względu na brak przygotowania, zamiast pasjonującej i rozwojowej pracy, doświadczają stresu, konfliktów, podważania ich autorytetu.

Jakich błędów powinni się wystrzegać, aby prowadzone przez nich szkolenia stały się efektywne, ciekawe oraz satysfakcjonujące zarówno dla uczestników, jak i ich samych?

Na samym początku warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu profesjonalnego trenera biznesu jest jak długa i wyboista droga, która czasem dostarcza wiele satysfakcji, a innym razem wielu trudnych emocji. Przy tym, nawet najbardziej doświadczony trener, mający za sobą kilka tysięcy godzin pracy na sali szkoleniowej, nie jest w stanie przewidzieć ani zapobiec wszystkim trudnym sytuacjom. Z pewnością może jednak podjąć wiele działań prewencyjnych, które uchronią go od kłopotów oraz znacznie zwiększą szansę na przeprowadzenie ciekawego i efektywnego szkolenia.

Nie ma osób nieomylnych

Trener w codziennej pracy spotyka się z odmiennymi punktami widzenia, różnymi potrzebami i indywidualnymi celami. Istotna jest w związku z tym świadomość, że trudno jednoznacznie wskazać, który punkt widzenia jest tym właściwym. Jest to szczególnie ważne w przypadku szkoleń miękkich – skupionych na rozwoju umiejętności.

Jednym z podstawowych i często popełnianych przez niedoświadczonych szkoleniowców błędów jest zakładanie z góry, że wiedzą oni wszystko lepiej niż uczestnicy szkolenia. Takie przekonanie może mieć pozornie racjonalne przesłanki, np. „Pracuję w tej firmie już od 3 lat i uzyskałem stanowisko starszego doradcy, więc wiem na temat naszych klientów i ich potrzeb więcej niż nowo zatrudnione osoby”.

Mimo dłuższego stażu na identycznym stanowisku trener w relacji z uczestnikami powinien pamiętać, że jego rola jest w tym czasie zupełnie inna. Przestaje być podającym wiedzę specjalistą, a staje się moderatorem, który ma umożliwić zdobywanie nowych kompetencji. Dlaczego? Ponieważ trener skupiający się głównie na dawaniu rad uczestnikom z dużym prawdopodobieństwem napotka na odmienne opinie szkolonych. W konsekwencji może to spowodować duże utrudnienia w przeprowadzeniu szkolenia. Rolą trenera jest więc takie budowanie warsztatu, aby uczestnicy mogli samodzielnie wyciągnąć rozwojowe wnioski.

Zgodnie z zasadą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” najefektywniej uczymy się, gdy możemy przeżyć omawiane zagadnienie na własnej skórze. Co za tym idzie, właściwie postawionym przez trenera celem powinno więc być zdobycie przez uczestników określonych umiejętności poprzez zanurzenie się w twórczym doświadczeniu, a nie przekazanie przez prowadzącego wiedzy z danego zakresu.

Motywacja i komfort pracy

Trener powinien rozpocząć realizację przygotowanego programu szkolenia od wprowadzenia, czyli tzw. intro trenerskiego. W jego skład wchodzi: krótkie przedstawienie siebie, nakreślenie celów warsztatu, ram czasowych i organizacji dnia, podkreślenie korzyści z uczestnictwa, przedstawienie się uczestników (tzw. runda) oraz ustalenie zasad pracy na sali szkoleniowej (tzw. kontrakt). Jest to moment bardzo istotny dla trenera i całego przebiegu szkolenia. Wtedy właśnie nawiązuje się pierwsze partnerskie relacje i buduje poczucie bezpieczeństwa przez danie uczestnikom możliwości wyrażania własnego zdania.

Jak pokazuje praktyka, wielu niedoświadczonych trenerów nie poświęca opisanemu etapowi dostatecznej uwagi. Być może nie zdają sobie sprawy, jak istotna dla motywacji i komfortu dorosłych ludzi jest wiedza o tym, jakie korzyści może przynieść szkolenie oraz jakie reguły będą podczas niego panowały. Bez poczucia bezpieczeństwa i komfortu efektywna nauka nie jest możliwa.


Kluczowym momentem dla zbudowania bezpieczeństwa uczestników i zapewnienia odpowiedniej atmosfery są pierwsze chwile szkolenia.

Niedawno byłem świadkiem pewnego warsztatu z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Trener rozpoczął dzień od krytyki i zastraszania uczestników. Następnie okazał swoją „dobroduszność”, nadmieniając, że zrezygnuje z nagrywania ich marnych popisów na kamerę, choć rozważał taką możliwość. Do końca dnia pracował z grupą, która niechętnie podejmowała jakiekolwiek działania, wielokrotnie krytykowała jego pomysły i z ulgą przyjęła informację o końcu szkolenia.

Powyższy przykład pokazuje, że trener powinien zawsze szczegółowo przemyśleć swoje zachowania na sali szkoleniowej, zanim te staną się nieodwracalną i wstydliwą historią.

Podejmowanie wyzwań

Kiedy trenerowi uda się zbudować odpowiednie relacje, czeka na niego kolejna pułapka. Jest nią chęć przeprowadzenia szkolenia tak, aby przede wszystkim było miło i przyjemnie. Miła atmosfera to element ważny, ale niewystarczający. Aby nastąpił proces efektywnego uczenia się, niezbędne jest nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również podejmowanie nowych wyzwań. Trener powinien zrobić wszystko, co możliwe, by jego uczestnicy wyszli poza tzw. strefę komfortu osobistego. Sposobów na takie działanie może być wiele: zadania wykraczające poza wiedzę lub dotychczasowe doświadczenia uczestników, odgrywanie ról na forum grupy, nagrywanie wystąpień na kamerę, dyktafon itd.

Doświadczanie nowych, często trudnych sytuacji, ma kluczowy wpływ na zapamiętywanie, a co za tym idzie na zdobywanie nowych umiejętności. Dzieje się tak ze względu na powstające na sali szkoleniowej emocje, które pozwalają na głębszą autoanalizę zachowań oraz sprawiają, że doświadczenia znacznie dłużej pozostają w pamięci.

Sympatia za wszelką cenę

Stawianie wyzwań uczestnikom to trudne zadanie. Niejeden trener może się obawiać, że straci w ten sposób sympatię szkolonej grupy. W takiej sytuacji warto, by zadał sobie pytania: „Czy na koniec dnia chcę usłyszeć od uczestników jedynie tyle, że miło spędzili czas w moim towarzystwie? Czy może zależy mi na czymś więcej?”.

Skoro niezbędnym warunkiem rozwoju jest mierzenie się z nowymi wyzwaniami, to z pewnością chęć bycia lubianym przestaje być wartością nadrzędną. Bardzo trudno będzie zresztą, nawet przy wzmożonych staraniach, wytworzyć sytuację, w której kilkanaście różnych osób jednomyślnie polubi nowo poznanego szkoleniowca. Doskonale sprawdza się tu powiedzenie „jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Chęć wzbudzenia powszechnej sympatii jest więc irracjonalna.

Warto zrobić wszystko, aby relacje nie stały się celem w samym sobie i nie przysłoniły np. celów poznawczych treningu, ponieważ wówczas wpływ szkoleń na zmianę wyników pracy staje się bardzo wątpliwy.

Przywidywanie zachowań grupy

Trener, który docenił znaczenie stawiania wyzwań i buduje program z uwzględnieniem ambitnych zadań, napotyka ryzyko popełnienia kolejnego błędu. Jest nim planowanie przebiegu ćwiczenia na podstawie zakładanych z góry reakcji uczestników. Niezwykle trudno przewidzieć, jak różnorodna grupa zachowa się w nakreślonym z góry kontekście. Sam trener często nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowałby się w niektórych sytuacjach, szczególnie takich, które wiążą się z silnymi emocjami. Tym bardziej przewidzenie zachowań grupy ludzi jest w zasadzie niemożliwe.

Projektując ćwiczenia, trzeba mieć świadomość, że grupa może zachować się w sposób, jakiego szkoleniowiec nie brał pod uwagę. Warto więc przygotować plan B i C. Nigdy nie należy uzależniać kolejnego kroku od założonej z góry reakcji uczestników.


Efektywne pytania

Jakość szkolenia w ogromnej mierze zależy od sposobu, w jaki trener komunikuje się z uczestnikami. Jedną z głównych zasad jest zadawanie przemyślanych pytań. Niestety, dość często szkoleniowcy nie zadają wystarczającej liczby pytań lub stosują ich nieodpowiednią formę.

Szczególnie polecane są pytania otwarte. Mogą być to zwroty typu: „Jak Waszym zdaniem należy prowadzić obsługę trudnego klienta?” lub „Co jest dla Was ważne w pracy zespołowej?”. Stosując tę formę, trener otwiera dyskusję oraz daje możliwość wypowiedzenia się każdemu z uczestników. Gdyby zastosował pytania zamknięte, jego warsztat przypominałby raczej test wiedzy, gdzie wachlarz odpowiedzi ogranicza się do krótkiego tak lub nie. Nie każdy uczestnik miałby wówczas śmiałość, by zabrać głos. Sytuacja taka stwarza ewidentny podział na „tych lepszych” – którzy znają odpowiedzi i „tych gorszych” – którzy odpowiedzi nie znają. Nie sprzyja to zupełnie, tak ważnej podczas szkolenia, integracji i wymianie doświadczeń.

Ponadto gdy zadajemy pytania zamknięte lub sugerujące, odpowiedzi mogą stać się banalne, a przez to sam trener i jego szkolenie mogą nie zdobyć uznania w oczach klientów. Owszem, powyższe formy pytań mają swoje zastosowanie w warsztacie trenera, nie powinny jednakże stanowić większości wypowiedzi.

Dla zilustrowania omawianego tematu przywołam sytuację, której niedawno doświadczyłem. Uczestniczyłem w szkoleniu dla doradców klienta. Drugi dzień warsztatów trener rozpoczął, zresztą słusznie, od przypomnienia kluczowych treści z dnia pierwszego. Tak się złożyło, że pierwszy dzień poświęcony był głównie diagnozie potrzeb klientów, gdzie kluczową rolę pełnią właśnie pytania otwarte. Trener wyświetlił na rzutniku przebieg rozmowy handlowej, a następnie zaczął pytać: „Czy warto używać efektywnych, otwartych pytań?”, „Czy ich stosowanie daje coś doradcy?”, „Czy jest inna, lepsza forma diagnozy potrzeb klientów”? Na sali panowała cisza. Dało się również wyczuć delikatne poirytowanie. Po krótkiej chwili, gdy trener nie otrzymał odpowiedzi, również lekko poirytowany, wypowiedział komentarz: „Chyba muszę zmienić swoje pytania do Was.” Na to jeden z uczestników odpowiedział: „Tak – zdecydowanie, na efektywne!”.

Używanie pytań otwartych angażuje grupę do aktywnego uczestnictwa i pozwala spojrzeć na zagadnienie z różnych stron. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi pracy trenera.

Praca trenera wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga różnorodnych kompetencji. Nie sposób uniknąć wszystkich błędów, zwłaszcza gdy nie ma się wieloletniego doświadczenia na sali szkoleniowej. Warto jednak wiedzieć, jakie są najczęściej występujące przeszkody i pułapki. Ich umiejętne unikanie może uchronić od wielu trudnych sytuacji i spowodować, że nie zrazimy się do tej pasjonującej i ambitnej pracy, która dla wielu trenerów z czasem staje czymś więcej niż tylko wykonywanym zawodem.

WAŻNE

Należy budować szkolenie tak, by stanowiło wyzwanie, wyciągało uczestników poza strefę komfortu, dostarczało twórczych przeżyć. Warto przy tym pamiętać, że aby uczestnicy szkolenia byli gotowi przeżyć trudne sytuacje, trener musi najpierw zadbać o poczucie bezpieczeństwa i stworzyć atmosferę tolerancji dla popełniania błędów.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!