| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Bilans otwarcia na stanowisku pracownika służby bhp

Bilans otwarcia na stanowisku pracownika służby bhp

Niedawno podjąłem pracę na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Moim zdaniem, mój poprzednik – mówiąc oględnie – nie wykazał się aktywnością. Chciałbym dokonać tzw. bilansu otwarcia, aby uzmysłowić pracodawcy zakres zaniechań poprzednika. Na jakie zagadnienia powinienem zwrócić szczególną uwagę?

Bilans otwarcia powinien w szczególności zawierać zagadnienia dotyczące techniki bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym, przestrzegania przepisów, realizacji planów (programów) dotyczących poprawy warunków pracy.

Najszerzej zakres działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wyznacza rozporządzenie w sprawie służby bhp. Mając na uwadze, że prace nad sporządzeniem bilansu otwarcia nie mogą ograniczać bieżącej działalności, proponuję w szczególności objąć analizą następujące zagadnienia:

1) z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy:

 • stan techniczny pomieszczeń pracy oraz stan techniczny i wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w osłony i inne środki zabezpieczające pracowników w szczególności przed urazami, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami i działaniem wibracji oraz promieniowaniem;
 • organizację i stan transportu wewnątrzzakładowego;
 • sprawność urządzeń mających wpływ na warunki środowiska pracy, a zwłaszcza:

– wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających,

– gromadzących i unieszkodliwiających odpady stałe i ciekłe,

– ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,

– gospodarki ściekowej i wodnej;

 • funkcjonowanie urządzeń pomiarowo-kontrolnych służących do kontroli stanu środowiska pracy;
 • stan ochrony pracowników przed działaniem materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia;
 • organizację i sposób wykonywania pracy na stanowiskach pracy;
 • zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz gospodarowanie tą odzieżą i środkami;

2) z zakresu higieny pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym:

 • stan opieki lekarskiej nad zdrowiem pracowników, a zwłaszcza przeprowadzenie badań lekarskich wstępnych i okresowych oraz wykonywanie zaleceń lekarskich;
 • stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami środowiska pracy;
 • stan urządzeń higieniczno-sanitarnych;
 • zakres, prawidłowość i warunki zatrudniania pracowników legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w szczególności przestrzegania przeciwwskazań lekarskich wydawanych osobom ze zmniejszoną sprawnością do pracy;

3) z zakresu przestrzegania przepisów ochrony pracy:

 • poddawanie pracowników (nie wyłączając zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych) szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przestrzeganie przez pracowników (w tym również zajmujących stanowiska kierownicze) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przestrzeganie przepisów o czasie pracy, o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych;
 • przestrzeganie zakładowych regulacji dotyczących świadczeń przysługujących z tytułu warunków pracy;

4) z zakresu realizacji planów (programów) dotyczących poprawy warunków pracy:

 • realizację planów, programów, przedsięwzięć dotyczących postępu technicznego, poprawy organizacji pracy i innych działań wpływających na warunki pracy;
 • analizę efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na poprawę warunków pracy, a w szczególności na inwestycje i kapitalne remonty.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »