| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Słownik > Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, który podlega Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki opłacaniu składki na Fundusz Pracy uzyskujemy prawo do świadczeń w razie utraty pracy. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. 

 W szczególności ze środków Funduszu Pracy finansuje się:

  • zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne, stypendia i dodatki szkoleniowe dla osób bezrobotnych,
  • działalność powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,
  • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom,
  • koszty szkolenia pracowników i bezrobotnych,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,  
  • koszty związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia i przekazywaniem bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych,
  • prace interwencyjne,
  • koszty z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy.

Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Obowiązek ten ciąży na płatniku składek, który finansuje je w całości z własnych środków.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »