Kategorie

Nowości prawne 2018

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) została uchwalona przez Sejm. Wprowadza ona możliwość oszczędzania na emeryturę przez każdego ubezpieczonego. Część wynagrodzenia pracodawca będzie odprowadzał do funduszu gromadzącego i pomnażającego kapitał, który będzie własnością danego pracownika.
W kwietniu każdego roku MPiPS aktualizuje stawki ubezpieczenia wypadkowego. Jak zmieniła się wysokość składek w 2018 r.?