| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Podstawą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) są postanowienia statutu związku zawodowego, które określają organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec

Podstawą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) są postanowienia statutu związku zawodowego, które określają organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy, a nie uchwała zarządu wskazująca pracownika jako podlegającego ochronie.

Przewodniczący SSN Beata Gudowska

Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2005 r. sprawy z powództwa Bożeny G. przeciwko Muzeum Narodowemu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w S. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 27 lutego 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 grudnia 2003 r. [...] przywrócił Bożenę G. do pracy na poprzednich warunkach, a kosztami postępowania obciążył pozwanego - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w S.

Powódka była zatrudniona u pozwanego od 1 sierpnia 1983 r. jako laborant, następnie od 1 czerwca 1992 r. jako starszy laborant. Od 26 grudnia 2001 r. została członkiem Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, a 26 marca 2002 r. wybrana została na członka Komisji Rewizyjnej. Pismem z dnia 20 lutego 2003 r. pozwany powiadomił Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę dwóm osobom spośród pracowników, w tym powódce, wskazując, że wynika to z uzasadnionych potrzeb Muzeum, zgodnie z którymi stanowiska zajmowane przez tych pracowników są zbędne, a zwolnione etaty Muzeum zamierza przeznaczyć na zatrudnienie nowych pracowników merytorycznych w innych działach. Zwalniani pracownicy nie majaku temu odpowiednich kwalifikacji. W odpowiedzi Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pismem z 21 lutego 2003 r. poinformował, że nie wyraża zgody na zwolnienie powódki, pracującej już 20 lat w Muzeum, będącej bardzo dobrym pracownikiem, a nadto będącej członkiem Komisji Rewizyjnej. Pozwany odstąpił wówczas od wypowiedzenia umowy.

Uchwałą[...] z lipca 2003 r. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wskazano powódkę jako osobę podlegającą szczególnej ochronie stosunku pracy, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych i uchwałę tę doręczono pozwanemu. Pismem z 10 lipca 2003 r. pozwany w nawiązaniu do otrzymanej uchwały poinformował KZ NSZZ „Solidarność”, że zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych, należy wskazać członka Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej lub innego pracownika upoważnionego do reprezentowania Związku wobec pracodawcy. Komisję reprezentuje Zarząd i ochroną mogą być objęci wyłącznie członkowie Zarządu Komisji Zakładowej. W dniu 29 sierpnia 2003 r. pozwany, bez wcześniejszego poinformowania Zakładowej Organizacji Związkowej o zamiarze rozwiązania z powódką umowy o pracę dokonał wypowiedzenia jej umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, upływającym 30 listopada 2003 r., wskazując, że przyczyną są „uzasadnione potrzeby Muzeum, zgodnie z którymi jej stanowisko jest zbędne w działalności Muzeum”. W miejsce powódki pozwany nie zatrudnił innego pracownika.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »