reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r. sygn. I PK 412/03

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r. sygn. I PK 412/03

Organem właściwym do przyznania nagrody jubileuszowej zarządcy komisarycznemu przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) jest organ założycielski. Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn Sędziowie SN: Józef lwulski,

Organem właściwym do przyznania nagrody jubileuszowej zarządcy komisarycznemu przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) jest organ założycielski.

Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn

Sędziowie SN: Józef lwulski, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2004 r. sprawy z powództwa syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego L. w Ł. w upadłości przeciwko Zbigniewowi W. o zwrot nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 14 marca 2003 r. [...]

oddalił kasację i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Pozwany Zbigniew W. w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 sierpnia 1994 r. pełnił funkcję tymczasowego kierownika Przedsiębiorstwa „L", zaś począwszy od dnia 1 września 1994 r. powołany został przez Wojewodę Ł. na stanowisko zarządcy komisarycznego. Pozwany zajmował stanowisko zarządcy komisarycznego do dnia 31 marca 2001 r. Pozwany powoływany był przez Wojewodę kilkakrotnie - na czas określony - przy czym powołanie każdorazowo określało wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego. Ostatni raz pozwany powołany został z dniem 1 stycznia 2001 r. na czas określony do 31 lipca 2001 r. W powołaniu Wojewoda określił zryczałtowane wynagrodzenie powoda na kwotę 3.300 zł miesięcznie brutto. Na dzień 31 marca 2001 r. pozwany posiadał 40-letni staż pracy. W Przedsiębiorstwie „L." obowiązywał w tym okresie zakładowy regulamin wynagradzania, który przewidywał prawo do nagrody jubileuszowej między innymi za 40-letni okres pracy. W dniu 30 marca 2001 r. z kasy Przedsiębiorstwa „L." wypłacono pozwanemu kwotę 16.500 zł brutto tytułem nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Netto pozwany otrzymał kwotę 13.365 zł. Pozwany został wezwany do zwrotu wypłaconej kwoty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Pismo wzywające pozwany otrzymał w dniu 17 maja 2001 r.

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wyrokiem z dnia 4 listopada 2002 r. [...] uwzględnił powództwo syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „L." w Ł. w upadłości i zasądził na jego rzecz od pozwanego kwotę 16.500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 maja 2001 r. tytułem nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej oraz kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy wskazał, iż spór sprowadza się do wykładni przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu niektórych osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306), zaś stan faktyczny jest bezsporny, bowiem pozwany nie kwestionował faktu, iż podjął jako zarządca komisaryczny decyzję o wypłaceniu nagrody jubileuszowej. Według Sądu pierwszej instancji, art. 5 wskazanej ustawy ustanowią w ust. 1 zasadę, że osoby, których ustawa dotyczy, mają prawo wyłącznie do wynagrodzenia miesięcznego. Wyjątki od tej zasady wskazane są w ust. 2 i 3 tego artykułu, stanowiąc, iż osobom tym mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda roczna. Zgodnie z art. 11 ust. 3 tej ustawy, Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych, oraz tryb ich przyznawania. Do dnia zamknięcia rozprawy rozporządzenie wykonawcze nie zostało wydane.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama