reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2004 r. sygn. I PK 216/03

Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2004 r. sygn. I PK 216/03

Regulamin wynagradzania dla grupy osób sprawujących funkcje organów kierujących pracami Kasy Chorych ustalany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego zawierał przepisy prawa pracy (art. 772 § 2-5 w związku z art. 9 k.p.). Kompetencja do jego ustanowienia lub zmiany nie mogła być przekazana innemu

Regulamin wynagradzania dla grupy osób sprawujących funkcje organów kierujących pracami Kasy Chorych ustalany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego zawierał przepisy prawa pracy (art. 772 § 2-5 w związku z art. 9 k.p.). Kompetencja do jego ustanowienia lub zmiany nie mogła być przekazana innemu podmiotowi.

Przewodniczący SSN Józef lwulski

Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2004 r. sprawy z powództwa Jacka G. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia - Ł. Oddziałowi Wojewódzkiemu w Ł. o odprawę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 29 listopada 2002 r. [...]

1. oddalił kasację,

2. zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wyrokiem z dnia 2 lipca 2002 r. [...] zasądził od strony pozwanej - Ł. Regionalnej Kasy Chorych w Ł. na rzecz powoda - Jacka G. kwotę 24.816,15 zł tytułem odprawy pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.500,00 zł tytułem kosztów postępowania. Sąd Rejonowy ustalił mianowicie, że: po pierwsze - powód został zatrudniony u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę z dnia 2 stycznia 1989 r. na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu; z dniem 1 sierpnia 1999 r. powód został powołany na stanowisko członka Zarządu Ł. Regionalnej Kasy Chorych, a w dniu 4 sierpnia 1999 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (zwany nadal: Pełnomocnikiem Rządu), działająca jako Rada Kasy, zawarła z powodem umowę o pracę, na mocy której został on zatrudniony jako członek Zarządu Ł. Regionalnej Kasy Chorych na czas określony - do dnia odbycia posiedzenia Rady Kasy - z wynagrodzeniem 8.272,05 zł; po drugie - w dniu 27 października 1999 r. dyrektor Ł. Regionalnej Kasy Chorych wyraził zgodę na rozwiązanie z powodem umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 26 października 1999 r.; następnie (uchwałą z dnia 25 listopada 1999 r.) Rada Ł. Regionalnej Kasy Chorych, w związku ze zmianą całego składu Zarządu tej Kasy, odwołała również powoda z funkcji członka Zarządu z dniem 25 listopada 1999 r, zaś pismem z dnia 30 listopada 1999 r. dyrektor Ł. Regionalnej Kasy Chorych zwolnił powoda z obowiązku świadczenia pracy do dnia rozwiązania stosunku pracy, czyli do dnia 31 grudnia 1999 r. Następnie, w nawiązaniu do tak ustalonego stanu faktycznego, Sąd Rejonowy uznał, że: po pierwsze - zgodnie z art. 167 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 18, poz. 153 ze zm. -w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2001 r. - powoływanej nadal jako: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym), Pełnomocnik Rządu pełniła funkcję organów Kas Chorych, a tym samym - zgodnie z art. 76 pkt 11 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - wykonywała także zadania zastrzeżone w statucie Kasy Chorych do właściwości Rady Kasy Chorych; w związku z tym powołała decyzją z dnia 31 lipca 1999 r. powoda na stanowisko członka Zarządu Kasy Chorych strony pozwanej i - działając w granicach kompetencji Rady Kasy Chorych - określiła jego wynagrodzenie w oparciu o regulamin wynagradzania Ł. Regionalnej Kasy Chorych, który - zdaniem Sądu Rejonowego - Pełnomocnik Rządu zaakceptowała, wyrażając w sposób jednoznaczny wolę wprowadzenia odpraw pieniężnych dla członków zarządu na zasadach określonych w § 14 tegoż regulaminu; po drugie - zgodnie z art. 772§ 4 k.p. i § 16 ust. 2 statutu, pracodawcą który ma prawo ustalić regulamin wynagradzania w pozwanej Kasie jest wprawdzie dyrektor Kasy, jednakże kompetencję do ustalania wynagradzania członków Zarządu Kasy posiadała wyłącznie Rada Kasy, a do czasu jej powołania Pełnomocnik Rządu, która dokonując akceptacji regulaminu wynagrodzenia podjęła równocześnie decyzję w kwestii świadczeń przysługujących członkom Zarządu Kasy w wypadku ich odwołania.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama