Kategorie

Rozliczenie z ZUS osoby dorabiającej do świadczenia przedemerytalnego

Marcin Wolski
Rozliczenie roczne dorabiającego do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego oznacza, że uzyskiwanie wysokich zarobków nawet w bardzo krótkim czasie może spowodować zawieszenie przez ZUS wypłaty świadczenia w całym roku rozliczeniowym.
Przychodem mającym wpływ na zawieszenie albo zmniejszenie wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego jest przychód uzyskany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W zależności od wysokości przychodu, a także wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia te wypłacane są w pełnej lub zmniejszonej wysokości albo zawieszane jest prawo do nich.

Dodatkowe przychody

Na zawieszenie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego albo zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód uzyskany z tytułu:
• pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy,
• pracy nakładczej,
• pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
• wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
• wykonywania pracy na podstawie: umowy zlecenia, agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w na podstawie takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
• prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
• wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
• odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz
• pobierania stypendium sportowego.

Przychodem wpływającym na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych jest także przychód uzyskiwany z tytułu tzw. służby mundurowej (Policja, Wojsko itd.) oraz przychód osiągany z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Na wysokość wymienionych świadczeń wpływ mają również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Trzeba zapamiętać, że dla ustalenia czy osiągany przychód wpłynie na zawieszenia zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego nie ma znaczenia fakt, czy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, czy też jest z tego obowiązku zwolniona z uwagi na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu.

Kwoty graniczne

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wyznaczyła dwa progi przychodu - graniczną kwotę przychodu i dopuszczalną kwotę przychodu. W okresie od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r. oraz od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. kwoty te wynoszą: miesięczna graniczna kwota przychodu - 1 666,20 zł, a miesięczna dopuszczalna kwota przychodu - 1 190,20 zł.

Rozliczenie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku następuje na podstawie rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu. Kwoty te dla roku rozliczeniowego 2006/2007 i 2007/2008 wynoszą: roczna graniczna kwota przychodu - 19 994,40zł (12 x 1 666,20 zł), a roczna dopuszczalna kwota przychodu - 14 282,40 zł (12 x 1 190,20 zł).


Kiedy zawieszenie

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego następuje w każdym przypadku, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu, a więc 1.190,20 zł. Należy podkreślić, iż zawieszone jest prawo do świadczenia za ten miesiąc, w którym uprawniony osiągnął przychód.

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego następuje także w sytuacji gdy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń uzyskuje przychód w kwocie przekraczającej graniczną kwotę przychodu, tj. 1.666,20 zł. Te przychody podlegają rozliczeniu w stosunku rocznym.

W przypadku gdy prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego zostało ustalone w trakcie danego miesiąca i osoba uprawniona jeszcze w tym samym miesiącu podejmie zatrudnienie, graniczną kwotę przychodu ustala się proporcjonalnie do liczby dni, w których przysługiwało to świadczenie.

Zawieszenie i wznowienie

Świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny podlega zawieszeniu od miesiąca, w którym osiągany jest przychód wywołujący ten skutek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty albo od miesiąca przypadającego po wydaniu tej decyzji, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, zawieszonego wskutek osiągania przychodu, wznawia się od tego miesiąca, w którym uprawniony do świadczenia zaprzestał osiągania przychodu lub osiąga go w niższej wysokości. Podkreślić trzeba, że wznowienie wypłaty świadczenia może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o wznowienie.

PRZYKŁAD
WAŻNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego kobiecie od marca 2005 r. Aktualnie wynosi ono 711,54 zł. Zainteresowana podjęła w listopadzie 2007 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i osiąga przychód w kwocie 2100 zł miesięcznie, o czym powiadomiła niezwłocznie ZUS. Kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu i dlatego ZUS począwszy od listopada 2007 r. ZUS zawiesił jej prawo do świadczenia przedemerytalnego.

PRZYKŁAD
USTALENIE KWOTY GRANICZNEJ

ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego od 4 października 2007 r. Zainteresowana jeszcze w tym samym miesiącu - od 15 października 2007 r. podjęła zatrudnienie. Osiąga przychód z umowy o pracę w wysokości 2000 zł miesięcznie. W celu ustalenia, czy nastąpiło przekroczenie granicznej kwoty przychodu, ZUS podzieli graniczną kwotę przychodu 1666,20 zł przez liczbę dni w miesiącu (31), a następnie pomnoży przez liczbę dni, w których istniało prawo do świadczenia przedemerytalnego (28 dni). Graniczna kwota przychodu dla miesiąca października 2007 r. w tym przypadku wynosi 1504,95 zł. Po zaokrągleniu do 0,10 zł kwota graniczna wynosi 1505 zł i taka zostanie przyjęta przy rozliczaniu tego świadczenia. Z uwagi na to, że przychód osiągany przez uprawnioną (2000 zł) przekracza graniczną kwotę przychodu, prawo do świadczenia podlega zawieszeniu do czasu zaprzestania osiągania przychodu, lub osiągania go w kwocie niższej niż graniczna kwota przychodu.

 

Podstawa prawna:
• art. 5, 6, 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz.1252),
• art. 104, 134, 135 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 nr 39, poz.353 z późn.zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.