| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. sygn. I UK 292/04

Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. sygn. I UK 292/04

Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli nie można mu przypisać winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na rezygnację z funkcji członka zarządu.

Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli nie można mu przypisać winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na rezygnację z funkcji członka zarządu.

Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz

Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2005 r. sprawy z odwołania Tadeusza K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K. z udziałem zainteresowanego Jana M. o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, na skutek kasacji ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach oddalił odwołanie Tadeusza K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 8 lipca 2002 r. orzekającej, że wnioskodawca jako członek zarządu Spółki z o.o. - Naprawa Maszyn Biurowych i Maszyn Rejestrujących „B." w K., odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi członkami zarządu za zaległości z tytułu nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne - łącznie w kwocie 101.135,51 zł, za okres od stycznia 1999 r. do lipca 2001 r. Podstawą wydania przez organ rentowy decyzji wobec wnioskodawcy w myśl art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), był fakt pełnienia przez niego funkcji wiceprezesa spółki „B." w okresie do października 2001 r. Dopiero w dniu 22 października 2001 r. na podstawie protokołu zgromadzenia wspólników sporządzonego w formie aktu notarialnego, wnioskodawca zbył udziały w spółce na rzecz zainteresowanego Jana M. oraz został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu tej Spółki.

Apelację od powyższego wyroku złożył Tadeusz K., wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie decyzji ZUS. Apelujący zarzucił, że funkcję prezesa w Spółce z o.o. „B." pełnił faktycznie w okresie od 12 kwietnia 1996 r. do 24 lutego 1997 r. W tym dniu na ręce prezesa zarządu tej Spółki Jana M. złożył pisemną rezygnację zgodnie z art. 180 k.h. podnosząc, iż funkcję tę w tym okresie pełnił społecznie. Jan M. przyjął jego rezygnację, gdyż nie było wówczas wymogu notarialnego potwierdzenia podpisów i zobowiązał się na piśmie z dnia 24 lutego 1997 r. do załatwienia wszystkich formalnych zmian w rejestrach Spółki. Podał ponadto, iż po 24 lutego 1997 r. nie zajmował się sprawami Spółki, nie miał żadnego wglądu do dokumentów Spółki, ani też nie podejmował jakichkolwiek decyzji.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »