Kategorie

Czy można pobierać rentę wypadkową w razie nabycia prawa do emerytury

Zygmunt Łobejko
Pobieram rentę wypadkową i od marca 2013 r. będzie mi również przysługiwało prawo do emerytury. Czy będę mogła pobierać oba te świadczenia, czy tylko jedno z nich?

Jeśli nie osiąga Pani żadnego przychodu, powodującego obowiązek ubezpieczeń społecznych, może Pani pobierać rentę wypadkową i połowę emerytury lub emeryturę i połowę renty (w zależności od tego, co jest dla Pani korzystniejsze). Gdy natomiast osiąga Pani przychód, który powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych, będzie Pani miała prawo tylko do jednego świadczenia – wybranego lub korzystniejszego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty emerytury zwiększonej o połowę renty albo renty zwiększonej o połowę emerytury (art. 26 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Osoba osiągająca przychód skutkujący obowiązkiem ubezpieczeń społecznych – bez względu na jego wysokość – może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, a więc:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo
 • emeryturę.

WAŻNE!

Osobie mającej prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (powstałej na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej) oraz emerytury i osiągającej przychód (niezależnie od jego wysokości) przysługuje prawo do jednego, wybranego świadczenia.

PRZYKŁAD

Reklama

Od 2009 r. pracownik pobiera wcześniejszą emeryturę (ukończył 55 lat i udokumentował 30 lat pracy). Od 2012 r. emerytura została zawieszona z powodu przekroczenia kwoty granicznej przychodu. W 2013 r. pracownik uległ wypadkowi przy pracy i nabył prawo do renty wypadkowej. Pracownik będzie miał prawo do renty wypadkowej powiększonej o połowę emerytury albo emerytury powiększonej o połowę renty. Gdyby natomiast kontynuował zatrudnienie lub osiągnął przychód (z tytułu zatrudnienia, pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności), który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, pracownik będzie miał prawo do jednego świadczenia (wybranego lub korzystniejszego).

Wybrane świadczenie (emerytura lub renta) będzie podlegało zmniejszeniu lub zawieszeniu na ogólnych zasadach wskazanych w art. 103 ustawy emerytalnej. Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód powodujący obowiązek ubezpieczenia społecznego w kwocie:

 • nieprzekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS będzie wypłacał świadczenie w pełnej wysokości,
 • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej niż 130% tego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy wysokość świadczenia,
 • powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi świadczenie.

Powyższa zasada nie dotyczy osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.


Okresowa emerytura kapitałowa a zbieg prawa do świadczeń

Reklama

W przedstawionym pytaniu nie określiła Pani, według jakiego systemu zostanie wyliczona emerytura. Ze względu na datę urodzenia (1953 r.) może Pani nabyć prawo do emerytury z nowego systemu emerytalnego (wysokość emerytury jest uzależniona od kwoty składek wpłaconych przez ubezpieczonego). Będzie Pani miała wówczas prawo również do okresowej emerytury kapitałowej (jeśli zapewni to stan środków zgromadzonych w OFE). Nowy system emerytalny nie objął wszystkich ubezpieczonych. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. zostały, z pewnymi wyjątkami, objęte zasadami nowego systemu emerytalnego. W związku z tym może mieć Pani prawo do okresowej emerytury kapitałowej.

Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana wraz z emeryturą lub rentą przyznaną na podstawie ustawy emerytalnej. Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana z rentą w przypadku, gdy występuje zbieg prawa do emerytury z FUS z prawem do renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy,
 • rodzinnej,

oraz gdy renta jest świadczeniem korzystniejszym kwotowo niż emerytura albo wybranym przez osobę uprawnioną.

PRZYKŁAD

Pracownica (urodzona 25 stycznia 1952 r.), która odprowadza składki do OFE, od 4 lat pobiera rentę rodzinną. 28 stycznia 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o emeryturę. ZUS ustalił prawo do emerytury z FUS i do okresowej emerytury kapitałowej. Po ustaleniu prawa do emerytury z FUS i obliczeniu jej wysokości okazało się, iż pobierana przez zainteresowaną renta rodzinna jest wyższym świadczeniem niż emerytura. ZUS wyda decyzję ustalającą prawo do emerytury z FUS i do okresowej emerytury kapitałowej, lecz nie podejmie wypłaty emerytury z FUS. Podejmie natomiast wypłatę okresowej emerytury kapitałowej wraz z rentą rodzinną.

PRZYKŁAD

Pracownica (urodzona 1 stycznia 1952 r.), będąca członkiem OFE, pobiera od 10 lat rentę z tytułu niezdolności do pracy. 2 lutego 2013 r. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury. ZUS ustalił, na wniosek zainteresowanej, prawo do emerytury z FUS, co oznacza, że zainteresowana nie utraciła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, która – jak się okazało – jest korzystniejsza niż emerytura z FUS. ZUS wyda decyzję ustalającą prawo do emerytury z FUS i do okresowej emerytury kapitałowej, lecz nie podejmie wypłaty emerytury z FUS. W tym przypadku ZUS podejmie wypłatę okresowej emerytury kapitałowej wraz z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli osoba uprawniona do okresowej emerytury kapitałowej i do emerytury z ustawy emerytalnej jest równocześnie uprawniona do renty (z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową albo do renty inwalidy wojskowego z tytułu niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową), to:

 • rentę inwalidy wojskowego lub wypadkową wypłaca się w pełnej wysokości, a emeryturę w połowie albo
 • okresową emeryturę kapitałową i emeryturę z FUS wypłaca się w pełnej wysokości, a rentę inwalidy wojskowego lub wypadkową w połowie.

Świadczenie emerytalne nie może być niższe niż okresowa emerytura kapitałowa. Jeżeli jest niższe, okresowa emerytura kapitałowa będzie wypłacana w pełnej wysokości.

W przypadku zbiegu prawa do wypłaty emerytury z ustawy emerytalnej i okresowej emerytury kapitałowej oraz renty wypłacanej przez inny organ emerytalny niż ZUS, to w zależności od tego, które świadczenie jest korzystniejsze lub zostało wybrane przez świadczeniobiorcę, przysługuje:

 • prawo do wypłaty okresowej emerytury kapitałowej,
 • emerytura z ustawy emerytalnej albo renta wypłacana przez inny organ rentowy.

Jeśli renta jest wypłacana przez inny organ jako świadczenie korzystniejsze kwotowo lub wybrane przez emeryta, ZUS wypłaca okresową emeryturę kapitałową (art. 95 ustawy emerytalnej oraz art. 30 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Niezależnie od powyższych zasad osoba, która ma prawo do emerytury na nowych zasadach, będzie miała również prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeśli środki zgromadzone na indywidualnym koncie są równe lub wyższe od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (ustalone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura).

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają:

 • członkowie otwartego funduszu emerytalnego, jeśli zapewnia to stan konta,
 • osoby, które ukończyły 60 lat, a nie ukończyły 65 lat,
 • emeryci, którym prawo do emerytury ustalono na nowych zasadach.

Aby nabyć prawo do okresowej emerytury kapitałowej, powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Zbieg prawa do kilku rent

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (w związku z wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową) z inną rentą (np. rodzinną, z ogólnego stanu zdrowia, z systemu mundurowego) wypłaca się tylko jedno świadczenie – wyższe lub wybrane. Tak więc osoby uprawnione do więcej niż jednego świadczenia muszą wybrać, które z nich chcą pobierać. Jeżeli nie dokonają wyboru, ZUS będzie wypłacał świadczenie obliczone w wyższej wysokości (art. 95 ustawy emerytalnej).

WAŻNE!

Przy zbiegu prawa do kilku świadczeń rentowych wypłacane jest jedno – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

PRZYKŁAD

Renciście pobierającemu rentę z powodu choroby zawodowej, na skutek śmiertelnego wypadku w pracy jego żony przyznano prawo do renty rodzinnej. ZUS będzie wypłacał ubezpieczonemu świadczenie wyższe lub wskazane przez zainteresowanego.

Podstaw prawna:

 • art. 95 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
 • art. 26 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • art. 9 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.),
 • art. 54 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.),
 • art. 8–9, art. 13–14, art. 30 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.