| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 5 maja 2005 r. sygn. II UK 215/04

Wyrok SN z dnia 5 maja 2005 r. sygn. II UK 215/04

Przepis art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dodany od dnia 1 lipca 2004 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przepis art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dodany od dnia 1 lipca 2004 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 1264), nie ma zastosowania do oceny nabycia przed tą datą prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie SN Krystyna Bednarczyk, Zbigniew Myszka (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2005 r. sprawy z wniosku Tadeusza Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o emeryturę nauczycielską na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2004 r. [...]

oddalił kasację i zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w P. na rzecz ubezpieczonego Tadeusza Z. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2004 r. zmienił zaskarżony przez ubezpieczonego Tadeusza Z. wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 24 marca 2003 r. oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w P. z dnia 3 września 2002 r. i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury nauczycielskiej od dnia 1 września 2002 r. W sprawie tej ustalono, że w dniu 31 lipca 2002 r. ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie mu emerytury, dołączając świadectwo pracy potwierdzające, że w okresie od dnia 1 września 1982 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Organ rentowy ustalił, że w okresie tego zatrudnienia ubezpieczony pobierał wynagrodzenie w związku z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego, a ponadto z przedłożonego świadectwa pracy wynika, że w okresie od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Po odliczeniu tych okresów faktycznego niewykonywania pracy organ rentowy odmówił ubezpieczonemu przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej.

Pogląd ten podzielił Sąd pierwszej instancji, uznając, że ustanawiając wymaganie 20 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach ustawodawca miał na myśli przede wszystkim okres faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. Świadczy o tym rozwiązanie przyjęte w Karcie Nauczyciela w przedmiocie ustalania stażu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Staż taki przerywają przypadki nieobecności nauczyciela w pracy powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopów innych niż wypoczynkowy, trwających dłużej niż 3 miesiące (art. 9d ust. 3 Karty Nauczyciela). W konsekwencji do nauczycielskiego zatrudnienia wymaganego do przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej nie można zaliczyć okresów pobierania „zasiłków chorobowych”, jak i okresu przebywania na urlopie zdrowotnym.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »