| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienie SN z dnia 25 listopada 2005 r. sygn. I UZP 3/05

Postanowienie SN z dnia 25 listopada 2005 r. sygn. I UZP 3/05

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński Protokolant Małgorzata Beczek w sprawie z odwołania Natalii P. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w T. o ustalenie nieistnienia obowiązku zwrotu świadczenia, po rozpoznaniu na

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Józef Iwulski (przewodniczący)

SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca)

SSN Roman Kuczyński

Protokolant Małgorzata Beczek

w sprawie z odwołania Natalii P.

przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w T.

o ustalenie nieistnienia obowiązku zwrotu świadczenia,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 25 listopada 2005 r.,

zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 lipca 2005 r.,

Czy zachodzą podstawy do pozbawienia rolnika emerytury przyznanej mu w trybie przepisów ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. nr 24, poz. 133 z póżn. zm.) w przypadku gdy po 13 latach od daty podjęcia wypłaty świadczenia okazało się, że rolnik w akcie notarialnym przekazującym następcy nieodpłatnie gospodarstwo rolne, nie ujawnił w akcie tym wszystkich nieruchomości (gruntów) będących w posiadaniu rolnika, a tym samym nie przekazał w sposób formalny całości gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 59 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 53 tej ustawy, przy jednoczesnym faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej w dacie przyznania świadczenia.

odmawia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie

Przedstawione zagadnienie prawne powstało w następującym stanie faktycznym. Wnioskodawczyni Natalia P. i jej mąż Stanisław P. w dniu 6 września 1990 r. złożyli wniosek o przyznanie emerytury rolniczej. Organ rentowy ustalając, że małżonkowie spełniają warunki do tego świadczenia, decyzją z dnia 30 lipca 1990 r. przyznał im prawo do emerytury zawieszając wypłatę świadczenia do czasu złożenia aktu notarialnego. Umową z dnia 29 października 1990 r. zawartą w formie aktu notarialnego Natalia i Stanisław P. przenieśli nieodpłatnie na rzecz swego następcy własność oraz posiadanie gospodarstwa rolnego składającego się z różnych działek o łącznej powierzchni 8 ha i 5 a, oświadczając, że nie są właścicielami i nie posiadają innego gospodarstwa rolnego. Po złożeniu tego aktu organ rentowy podjął wypłatę świadczenia. Stanisław P. zmarł w dniu 1 września 2000 r. Decyzją z dnia 10 października 2000 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. przyznał wnioskodawczyni prawo do renty rodzinnej po mężu, który przed śmiercią podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Decyzję przekazał do realizacji Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od 1 września 2000 r. wypłacała wnioskodawczyni ½ emerytury rolniczej w zbiegu z rentą rodzinną. W czasie pobierania przez wnioskodawczynię emerytury rolniczej okazało się, że małżonkowie P. byli posiadaczami dwóch nieruchomości rolnych, które nie zostały uwidocznione w umowie notarialnej przekazującej gospodarstwo rolne następcy. Nabycie własności tych nieruchomości nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dniem 4 listopada 1971 r., z tym że postanowienie o nabyciu własności pierwszej z tych nieruchomości zapadło w dniu 9 listopada 1999 r. a drugiej w dniu 10 czerwca 2003 r. Po ujawnieniu tych okoliczności Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w T. wstrzymała od dnia 1 września 2003 r. wypłatę emerytury rolniczej, ustaliła, że świadczenie wypłacane od dnia 29 października było nienależne i zobowiązała wnioskodawczynię do zwrotu emerytury pobranej w okresie od 1 września 2000 r. do 31 sierpnia 2003 r. Kolejną decyzją z dnia 27 lutego 2004 r. organ rentowy odmówił wypłacania wnioskodawczyni emerytury rolniczej w zbiegu z rentą rodzinną stwierdzając, że jest ona uprawniona do tego ostatniego świadczenia jako korzystniejszego, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »