| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienie SN z dnia 16 maja 2006 r. sygn. III UZ 6/06

Postanowienie SN z dnia 16 maja 2006 r. sygn. III UZ 6/06

Wniosek o doręczenie orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem złożony na podstawie art. 387 § 3 k.p.c. nie jest czynnością procesową związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym w rozumieniu art. 871 § 1 k.p.c.

Wniosek o doręczenie orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem złożony na podstawie art. 387 § 3 k.p.c. nie jest czynnością procesową związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym w rozumieniu art. 871 § 1 k.p.c.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2006 r. sprawy z odwołania Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „S.-P.” s.j. w S. i Józefa D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w R. o zasiłek chorobowy - wysokość świadczenia, na skutek zażalenia ubezpieczonego Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „S.-P.” s.j. w S. na postanowienie Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu z dnia 13 lutego 2006 r. [...]

uchylił zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu odrzucił skargę kasacyjną Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego „S.-P.” Spółka Jawna w S. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że 15 grudnia 2005 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu ogłosił wyrok, którym oddalił apelację Józefa S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. i uczestnika Józefa D. od wyroku Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 15 września 2005 r. [...], odnoszącego się do zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz wysokości zasiłku chorobowego dla Józef D. W ustawowym terminie wniosek o wydanie odpisu tego wyroku z uzasadnieniem złożył osobiście wnioskodawca Józef S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. oraz pełnomocnik uczestnika postępowania adwokat Mirosław L. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono wnioskodawcy 5stycznia 2006 r, zaś pełnomocnikowi uczestnika postępowania 4 stycznia 2006 r. W toku postępowania przed Sądem pierwszej i drugiej instancji Józef S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. występował samodzielnie, bez pełnomocnika. Dnia 8 lutego 2006 r. pełnomocnik wnioskodawcy adwokat Andrzej S. złożył skargę kasacyjną dołączając stosowne pełnomocnictwo. Następnie Sąd Okręgowy zauważył, że warunkiem formalnym wymaganym przy składaniu skargi kasacyjnej jest zachowanie trybu związanego z przymusem adwokackim. Zgodnie z art. 871 § 1 zdanie drugie k.p.c. przymus adwokacki dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, które są podejmowane przed sądem niższej instancji. Taką czynnością jest złożenie przez stronę wniosku o doręczenie odpisu wyroku sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem. Czynność ta dotyczy postępowania związanego z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, a podejmowana jest przed sądem niższej instancji. Z tego względu skarga kasacyjna wnioskodawcy Józefa S. -PBU „S.-P.” S.J. w S. podlega odrzuceniu z uwagi na niedochowanie przez wnioskodawcę przymusu adwokackiego przy składaniu wniosku o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »