Kategorie

Postanowienie SN z dnia 16 maja 2006 r. sygn. III UZ 6/06

Wniosek o doręczenie orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem złożony na podstawie art. 387 § 3 k.p.c. nie jest czynnością procesową związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym w rozumieniu art. 871 § 1 k.p.c.

Wniosek o doręczenie orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem złożony na podstawie art. 387 § 3 k.p.c. nie jest czynnością procesową związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym w rozumieniu art. 871 § 1 k.p.c.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (sprawozdawca), Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2006 r. sprawy z odwołania Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „S.-P.” s.j. w S. i Józefa D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w R. o zasiłek chorobowy - wysokość świadczenia, na skutek zażalenia ubezpieczonego Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „S.-P.” s.j. w S. na postanowienie Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu z dnia 13 lutego 2006 r. [...]

uchylił zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu odrzucił skargę kasacyjną Józefa S. - Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego „S.-P.” Spółka Jawna w S. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że 15 grudnia 2005 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu ogłosił wyrok, którym oddalił apelację Józefa S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. i uczestnika Józefa D. od wyroku Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 15 września 2005 r. [...], odnoszącego się do zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz wysokości zasiłku chorobowego dla Józef D. W ustawowym terminie wniosek o wydanie odpisu tego wyroku z uzasadnieniem złożył osobiście wnioskodawca Józef S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. oraz pełnomocnik uczestnika postępowania adwokat Mirosław L. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono wnioskodawcy 5stycznia 2006 r, zaś pełnomocnikowi uczestnika postępowania 4 stycznia 2006 r. W toku postępowania przed Sądem pierwszej i drugiej instancji Józef S. - PBU „S.-P.” S.J. w S. występował samodzielnie, bez pełnomocnika. Dnia 8 lutego 2006 r. pełnomocnik wnioskodawcy adwokat Andrzej S. złożył skargę kasacyjną dołączając stosowne pełnomocnictwo. Następnie Sąd Okręgowy zauważył, że warunkiem formalnym wymaganym przy składaniu skargi kasacyjnej jest zachowanie trybu związanego z przymusem adwokackim. Zgodnie z art. 871 § 1 zdanie drugie k.p.c. przymus adwokacki dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, które są podejmowane przed sądem niższej instancji. Taką czynnością jest złożenie przez stronę wniosku o doręczenie odpisu wyroku sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem. Czynność ta dotyczy postępowania związanego z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, a podejmowana jest przed sądem niższej instancji. Z tego względu skarga kasacyjna wnioskodawcy Józefa S. -PBU „S.-P.” S.J. w S. podlega odrzuceniu z uwagi na niedochowanie przez wnioskodawcę przymusu adwokackiego przy składaniu wniosku o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem.

W zażaleniu od powyższego postanowienia Józef S. - Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „S.-P.” Spółka Jawna w S. zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 871 §1 k.p.c. i wniósł o jego zmianę i nadanie biegu procesowego skardze kasacyjnej lub o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Przemyślu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego wniosek o doręczenie orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem złożony na podstawie art. 387 § 3 k.p.c. nie jest czynnością procesową związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym w rozumieniu art. 871 § 1 k.p.c.,. Czynność ta nie ma bowiem bezpośredniego związku z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 października 2005 r. (IV CZ 99/05, niepublikowane), twierdzenie, że bez złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem nie można skutecznie wnieść skargi kasacyjnej jest nieprzekonujące. Posługując się takim rozumowaniem można byłoby dojść do absurdalnych wniosków, np. że wniesienie pozwu w sprawie kasacyjnej jest czynnością związaną z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, bo bez wytoczenia powództwa nie da się wnieść skargi kasacyjnej (zob. też postanowienie Sądu Najwyższego z 11 października 2005 r., V CZ 112/05, niepublikowane). Należy też wskazać, że w judykaturze Sądu Najwyższego od dawna dominuje pogląd, że czynnością wszczynającą postępowanie kasacyjne, a więc postępowanie przed Sądem Najwyższym, co należy odnieść do wykładni art. 871 k.p.c, jest wniesienie skargi kasacyjnej (np. orzeczenie z 15 lutego 1935 r, CIII. 361/34, Głos Sądowy 1936, nr 4, i. 339; uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 23 lutego 1935 r. - zasada prawna - C. Prez. 51/34, RPEiS 1935, nr 1 s. 207; postanowienia: z 8 kwietnia 1998 r. III CZ 41/98 niepublikowane, z 24 czerwca 1999 r. III CZ 49/99, niepublikowane, z 29 września 1999 r. III CKN 944/99, niepublikowane i z 26 kwietnia 2001 r. II CZ 10/01, niepublikowane). Również przewidziane w art. 387 § 1 k.p.c. żądanie doręczenia wyroku z uzasadnieniem nie stanowi w sensie instytucjonalnym „zapowiedzi skargi kasacyjnej” i może być wniesione nie tylko w sprawie, w której skarga kasacyjna przysługuje, a w sprawie kasacyjnej także przez osobę nie mogącą wnieść skargi, np. wygrywającą sprawę (zob. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz tom I, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2006, s.259-260).

Z powyższych względów na mocy art. 3941 § 2 k.p.c. i art. 39815 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.