Kategorie

Obowiązek opłacania składki na FP za zleceniobiorców ustala się inaczej niż za pracowników

Joanna Goliniewska
Pod koniec lipca br. zatrudniliśmy dwóch pracowników i zleceniobiorcę. Za przepracowaną część miesiąca wynagrodzenie tych osób okazało się niższe niż minimalne. Jak należy ustalić, czy płacić za nie składki na Fundusz Pracy? Czy w każdym przypadku trzeba przeliczać wynagrodzenie na okres miesiąca?

Aby ustalić obowiązek opłacenia składki na FP za pracowników, którzy nie przepracowali całego miesiąca, ich wynagrodzenie za lipiec br. należy przeliczyć (ustalić, jakie wynagrodzenie osiągnęliby za przepracowanie całego miesiąca). Natomiast wynagrodzenie zleceniobiorcy trzeba przeliczyć tylko wtedy, gdy zgodnie z umową zlecenia przyznano mu wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Jeśli jego wynagrodzenie nie będzie stałe (np. akordowe, prowizyjne), nie należy przeliczać wysokości wynagrodzenia na okres miesiąca.

UZASADNIENIE

Składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za pracowników i zleceniobiorców, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Podstawą wymiaru składek na FP są przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Składka na FP jest należna tylko wtedy, gdy podstawa jej wymiaru – w przeliczeniu na okres miesiąca – jest co najmniej równa:

 • kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2009 r. – 1276 zł),
 • 80% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy (w 2009 r. – 1020,80 zł),
 • 50% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (w 2009 r. – 638 zł).

Gdy miesięczna podstawa wymiaru składek jest niższa od tych kwot, nie jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacenia składki na FP. W takim przypadku należy sprawdzić, czy gdyby ubezpieczony przepracował pełny miesiąc, podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia byłaby co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia (lub odpowiednio 80% albo 50% tego wynagrodzenia) – czyli przeliczyć podstawę wymiaru na okres miesiąca. Przychodu nie należy jednak przeliczać na okres miesiąca w przypadku zleceniobiorców wynagradzanych inaczej niż stałą stawką miesięczną.

WAŻNE!

Składki na Fundusz Pracy odprowadza się od faktycznego przychodu, a nie od hipotetycznego przychodu po przeliczeniu na okres miesiąca.

Podstawę wymiaru składek przelicza się na okres miesiąca wyłącznie w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Jeśli po przeliczeniu okaże się, że trzeba naliczyć składkę na ten fundusz, podstawą jej wymiaru jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli faktycznie osiągnięty przychód).

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika

Zasada przeliczania podstawy wymiaru składek dotyczy pracowników, którzy nie wykonywali pracy przez pełny miesiąc m.in. z powodu:

 • rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania pracy w trakcie miesiąca,
 • pobierania przez część miesiąca wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego,
 • korzystania przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego.

Jeśli pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę (wynagrodzenie zasadnicze i/lub inne stałe składniki wynagrodzenia) można w pewnym uproszczeniu przyjąć, że podstawą wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca jest kwota wszystkich stałych składników wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Reklama

Janusz N. rozpoczął pracę 20 lipca 2009 r. Pełne miesięczne wynagrodzenie określono w umowie na kwotę 2500 zł. Ze względu na nieprzepracowanie całego miesiąca, za lipiec br. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1086,96 zł. Mimo że jest to mniej od wynagrodzenia minimalnego za pracę (1276 zł), pracodawca ma obowiązek naliczyć za lipiec składkę na Fundusz Pracy, ponieważ za pełny miesiąc pracownik otrzymałby kwotę wyższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oczywiście składka powinna być naliczona od faktycznie wypłaconego wynagrodzenia, czyli od 1086,96 zł, a nie od kwoty zapisanej w umowie o pracę.

Jeżeli pracownik otrzymuje zmienne wynagrodzenie, to wysokość podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca należy ustalać przez podzielenie uzyskanego przychodu (stanowiącego podstawę wymiaru składek) przez liczbę przepracowanych dni roboczych i pomnożenie wyniku przez liczbę dni roboczych, jakie obowiązywałyby pracownika, gdyby przepracował cały miesiąc.

PRZYKŁAD

Krystyna Z. rozpoczęła pracę 20 lipca 2009 r. na 3/4 etatu (praca od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie). W umowie o pracę określono, że przysługuje jej wynagrodzenie naliczane akordowo. Za pracę w lipcu br. (10 dni roboczych) otrzymała wynagrodzenie w wysokości 586,20 zł. Wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu na okres miesiąca:

586,20 zł : 10 (dni robocze przepracowane w lipcu) x 23 (dni robocze do przepracowania w lipcu) = 1348,26 zł.

Wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest (w przeliczeniu na okres miesiąca) wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego za lipiec br. płatnik ma obowiązek opłacić za Krystynę Z. składkę na Fundusz Pracy naliczoną od faktycznie osiągniętego wynagrodzenia (586,20 zł).

Przeliczanie przychodu zleceniobiorcy

W przypadku umów zlecenia, płatnik ustala, czy ma obowiązek opłacić za zleceniobiorcę składkę na FP, przeliczając przychód na okres miesiąca wyłącznie wtedy, gdy w umowie wynagrodzenie zostało określone w stawce miesięcznej. Płatnik przelicza przychód na okres miesiąca w sytuacji, gdy zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc (np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy zlecenia w trakcie miesiąca, chorobę lub inną nieobecność w pracy). Zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeliczona na okres miesiąca jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

PRZYKŁAD

Reklama

Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 22 lipca do 30 września 2009 r. W umowie zlecenia określono, że jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 1500 zł. W lipcu br. zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 450 zł. Aby ustalić obowiązek opłacania składki na FP, należy przeliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za lipiec na okres miesiąca. W przeliczeniu na okres miesiąca podstawa wymiaru składek za lipiec 2009 r. jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia – zgodnie z umową jest to kwota 1500 zł. Zleceniodawca musi opłacić za tę osobę składkę na FP za lipiec od podstawy wymiaru równej 450 zł. Również za pozostałe miesiące trwania umowy zlecenia zleceniodawca będzie musiał opłacić składkę na FP.

Jeśli w umowie zlecenia nie określono wynagrodzenia w stawce miesięcznej, ale np. w stawce akordowej czy prowizyjnej, obowiązek opłacenia składki na FP zależy od faktycznej wysokości przychodu wypłaconego w danym miesiącu. W tym przypadku nie należy przeliczać podstawy wymiaru składek na okres miesiąca. Składkę na FP za zleceniobiorcę należy opłacać tylko za te miesiące, w których zleceniobiorca otrzyma przychód co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Od 1 maja do 21 lipca 2009 r. osoba pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą reklamową. W umowie ustalono prowizyjną odpłatność za wykonywanie pracy w wysokości 4% od wartości każdego ogłoszenia uzyskanego przez zleceniobiorcę na rzecz firmy. Zleceniobiorca otrzymał z tytułu wykonywania umowy zlecenia: w maju – 650 zł, w czerwcu – 1750 zł, w lipcu – 1100 zł. Otrzymane przez zleceniobiorcę wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest prowizyjne, dlatego nie podlega przeliczeniu na okres miesiąca. Zleceniodawca nie ma obowiązku opłacenia za zleceniobiorcę składek na Fundusz Pracy za maj i lipiec 2009 r., gdyż w tych miesiącach podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia była niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy ubezpieczony otrzymuje przychód w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie, należy sprawdzić, czy podlega on równocześnie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Składkę na Fundusz Pracy trzeba opłacić za miesiące, w których przychód ze wszystkich źródeł, od którego są opłacane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia.

WAŻNE!

Składki na FP należy opłacać za tych zleceniobiorców, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Za zleceniobiorcę, który nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo podlega im dobrowolnie, nie należy opłacać składki na FP, nawet jeśli osiąga przychód przekraczający kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

 • art. 104, art. 104a, art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.),
 • art. 18 ust. 3, ust. 7, ust. 9 i ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.