| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r. sygn. I PK 663/03

Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r. sygn. I PK 663/03

W przypadku polecenia dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę, pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 k.p.) oraz nie ma obowiązku stosowania art. 42 § 4 k.p. Przewodniczący SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r. sygn. I PK 663/03

W przypadku polecenia dotyczącego wykonywania czynności wynikających z rodzaju pracy określonego w umowie o pracę, pracodawca nie musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 k.p.) oraz nie ma obowiązku stosowania art. 42 § 4 k.p.

Przewodniczący SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2004 r. sprawy z powództwa Ireneusza D. przeciwko Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziałowi P. w R. o przywrócenie do pracy, uznanie za nieważne oddelegowania i ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z dnia 11 września 2003 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. zasądził od Ireneusza D. na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddziału P. w R. kwotę 120 (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 26 maja 2003 r. oddalił powództwo Ireneusza D. przeciwko Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. Oddziałowi P. w R. o stwierdzenie nieważności (bezprawności) powierzenia innej pracy oraz o przywrócenie do pracy na stanowisku specjalisty.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne. Na podstawie szczegółowego zakresu czynności z dnia 3 lutego 1999 r. do powoda, zatrudnionego na stanowisku specjalisty od dnia 21 stycznia 1999 r., należały następujące czynności: współpraca z PCRP i samorządami terytorialnymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, kompletowanie i ocena wniosków o przyznanie dofinansowania zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, sprawowanie nadzoru nad organizacją i efektywnością pracy zainstalowanych sieci komputerowych, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych danych, organizacja serwisu technicznego, dokumentacja istniejących projektów i programów, realizacja bieżących zadań wynikających z planu pracy oddziału i inne, a ponadto wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora oddziału. W czasie od 31 maja do 4 czerwca 2002 r., od 14 do 26 czerwca 2002 r., od 29 do 31 lipca 2002 r. oraz od 22 do 26 października 2002 r. powód korzystał ze zwolnień lekarskich, ponadto w czasie od 6 czerwca do 21 października 2002 r. korzystał dwukrotnie z kilkudniowych urlopów szkolnych oraz dwukrotnie z urlopu wypoczynkowego. W dniu 1 sierpnia 2002 r. powód zgłosił się do pracy po dłuższej nieobecności i otrzymał od dyrektora powierzenie obowiązków w Dziale Dofinansowania Zadań. Obowiązki te polegały na kompletowaniu, ocenie i opiniowaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków PFRON w zakresie programów celowych - „Komputer dla Homera" i „Pegaz", prowadzenie monitoringu w zakresie wypłat pożyczek udzielonych w ramach programów celowych oraz udzielanie informacji zainteresowanym stronom o trybie korzystania ze środków strony pozwanej. Powód zastrzegł sobie czas do namysłu, po czym odpowiedział na piśmie, że powierzenie mu wymienionych obowiązków narusza art. 42 § 4 k.p., gdyż nie odpowiada jego kwalifikacjom. W innym piśmie zwrócił się do dyrektora o zmianę przydzielonego mu stanowiska, wyznaczenie pracownika, któremu mógłby przekazać obowiązki oraz określenie trybu rozliczenia się ze sprzętu. Powierzając powodowi obowiązki w Dziale Dofinansowania Zadań, dyrektor strony pozwanej kierował się aktualnymi potrzebami, gdyż w tym czasie praca nad programami „Komputer dla Homera" i „Pegaz" była najpilniejsza. Jednocześnie obowiązki, które dotychczas wykonywał powód, zostały - ze względu na długą jego nieobecność - przekazane innemu pracownikowi.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »