reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38 § 1 k.p., nawet wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia pozostaje niezmieniona. Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) Sędziowie SN:

Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38 § 1 k.p., nawet wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia pozostaje niezmieniona.

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Andrzej Wasilewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2005 r. sprawy z powództwa Jerzego K. przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA w O. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2003 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Gnieźnie przywrócił powoda Jerzego K. do pracy w Telekomunikacji Polskiej SA w O. i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Sąd ustalił, że powód był zatrudniony u pozwanej jako pracownik serwisu Publicznych Aparatów Samoinkasujących TP Regionu w P. W październiku 2002 r. doszło do restrukturyzacji wydziału przez utworzenie jednego serwisu w miejsce dotychczas działających czterech sekcji. W obszarze G. w miejsce dwóch stanowisk pracy, które zajmowali powód i Artur E., przewidziano pozostawienie jednego. Bezpośredni przełożony tych pracowników uznał, że Artur E. bardziej odpowiada jego oczekiwaniom. Opinia ta miała decydujący wpływ na wybór powoda do zwolnienia. Pismem z dnia 3 marca 2003 r. pracodawca poinformował działające u niego związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę wymienionym w piśmie pracownikom, w tym powodowi, z uwagi na likwidację stanowisk pracy. Związek zawodowy nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę z powodem i innymi reprezentowanymi przez ten związek pracownikami. Pismem z dnia 17 marca 2003 r. pozwana wypowiedziała powodowi umowę o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2003 r. podając jako przyczynę wypowiedzenia restrukturyzację polegającą na likwidacji stanowiska pracy. Od wypowiedzenia powód wniósł odwołanie do Sądu Pracy w Gnieźnie. Na podstawie zawartego między stronami porozumienia z dnia 30 czerwca 2003 r. pozwana cofnęła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, a powód wyraził na to zgodę. W związku z tym powód cofnął pozew i postępowanie w sprawie zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 19 sierpnia 2003 r. Jednak pismem z dnia 27 czerwca 2003 r. pozwana dokonała ponownego wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2003 r. Pozwana nie przeprowadziła odrębnej konsultacji związkowej, a pismo wypowiadające umowę o pracę miało treść identyczną jak pismo z dnia 17 marca 2003 r. Oceniając ten stan faktyczny Sąd uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane z naruszeniem art. 38 k.p. Pozwana miała obowiązek przeprowadzić ponowną konsultację związkową mimo tej samej przyczyny wypowiedzenia co poprzednio. Poprzednia czynność prawna - wypowiedzenie umowy o pracę - została skutecznie dokonana i skutecznie cofnięta, zatem konsultacja związkowa została już skonsumowana. Ponadto wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione. Wprawdzie zostało dokonane w ramach redukcji zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.), jednak nie ma uzasadnienia wybór powoda do zwolnienia. Pozwana miała wybór między dwoma pracownikami, co do których nie było różnic w zakresie posiadanych kwalifikacji i oceny pracy. Była natomiast różnica w stażu pracy, który w przypadku powoda był ponad dwukrotnie dłuższy. Z tych przyczyn Sąd uznał za zasadne żądanie przywrócenia do pracy na podstawie art. 45 § 1 k.p.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wierzchowiec

Młodszy Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama