| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. I PK 267/05

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. I PK 267/05

Przejęcie ogółu praw majątkowych oraz niemajątkowych sekcji w razie wstąpienia sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzy­szenia kultury fizycznej na podstawie art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) należy rozumieć jako przejęcie praw oraz obowiązków związanych z dotychczaso­wym działaniem tej sekcji. Przejęcie to obejmuje również zaległe wynagrodze­nia zawodników sekcji, z którymi stosunek pracy ustał przed wstąpieniem spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce tej sekcji klubu sportowego.

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2006 r. sygn. I PK 267/05

Przejęcie ogółu praw majątkowych oraz niemajątkowych sekcji w razie wstąpienia sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce sekcji stowarzy­szenia kultury fizycznej na podstawie art. 36a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) należy rozumieć jako przejęcie praw oraz obowiązków związanych z dotychczaso­wym działaniem tej sekcji. Przejęcie to obejmuje również zaległe wynagrodze­nia zawodników sekcji, z którymi stosunek pracy ustał przed wstąpieniem spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce tej sekcji klubu sportowego.

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel

Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Roman Kuczyński

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2006 r. sprawy z powództwa Tomasza B. przeciwko H.K. Sportowej SA w K. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 22 marca 2005 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 9 marca 2004 r.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 marca 2005 r. zmienił punkt I wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 marca 2004 r., którym Sąd ten utrzymał w mocy wyrok zaoczny z dnia 5 marca 2003 r., w ten sposób, że uchylił wyrok zaoczny z dnia 5 marca 2003 r. i oddalił powództwo Tomasza B. o zapłatę.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena. Tomasz B. został zatrudniony w dniu 1 lipca 2001 r. w Klubie Sporto­wym „H." w K. na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2002 r.

Jego wynagrodzenie w sezonie 2001/2002 zostało określone na kwotę 9.120 zł i miało być płatne w 12 miesięcznych ratach do 10 - każdego następnego miesiąca. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o pracę z 1 lipca 2001 r., Klub zobowiązał się wypłacić powo­dowi świadczenia pieniężne w wysokości 2.240 zł brutto płatne do dnia 25 każdego następnego miesiąca z dołu.

W dniu 29 września 2000 r. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) podjął uchwałę nr V/37. Zgodnie z § 17 tej uchwały, sportowa spółka akcyjna, będąca klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej stowa­rzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jej miejsce do rozgrywek piłkarskich. Wedle §18 uchwały, wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w §17, sportowa spółka akcyjna przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej. Wynikające z tego tytułu zobowiązania muszą być realizowane w szczególności w stosunku do innych członków PZPN, trene­rów, zawodników, działaczy piłkarskich oraz stacji telewizyjnych i agencji marketingowo­reklamowych obsługujących bezpośrednio rozgrywki pucharowe i ligowe w piłce nożnej. Paragraf 19 pkt 5 stanowił, że w celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej do rozgrywek piłkarskich w miejsce stowarzyszenia kultury fizycznej należy złożyć do Zarządu PZPN lub zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w niższej niż III Liga klasie roz­grywkowej -między innymi -oświadczenie sportowej spółki akcyjnej sekcji piłki nożnej sto­warzyszenia kultury fizycznej.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »