reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. I PK 162/05

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. I PK 162/05

Strony mogą w umowie podwyższyć określoną w art. 50 § 3 i 4 k.p. wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie terminowej umowy o pracę, jednakże ważność tej umowy podlega kon­troli sądu pracy, również w zakresie jej zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. I PK 162/05

Strony mogą w umowie podwyższyć określoną w art. 50 § 3 i 4 k.p. wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie terminowej umowy o pracę, jednakże ważność tej umowy podlega kon­troli sądu pracy, również w zakresie jej zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra

Sędziowie SN: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Katarzyna Gonera

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2006 r. sprawy z powództwa Tadeusza P. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu [...] w S. o odszkodowanie, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 8 lutego 2005 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sosnowcu wyrokiem z dnia 24 czerwca 2004 r. zasądził od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego [...] w S. na rzecz powoda Tadeusza P. kwotę 18.819,23 zł z odsetkami (pkt 1), oddalając w pozostałej części powództwo o odszkodowanie (pkt 2) .

Sąd Rejonowy ustalił, że powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 12 listopada 2002 r. na czas określony do dnia 11 listopada 2004 r. na stano­wisku zastępcy dyrektora do spraw administracyjno - ekonomicznych. W umowie nie przewidziano możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Na cotygodniowym spo­tkaniu dyrekcji 15 maja 2003 r. dyrektor szpitala poinformował zebranych, w tym po­woda o zbliżającej się jego rezygnacji ze stanowiska i zaproponował zawarcie anek­sów do umów, zgodnie z którymi w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pracownikowi przysługiwałoby prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia określonego w umowie o pracę za każdy miesiąc pozostały do końca okresu na jaki umowa była zawarta. Taki aneks strony wprowadziły 15 maja 2003 r. „W momencie zawierania” aneksu pozwany był w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającej tę ustawę (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45). Dyrektor Szpitala 17 maja 2003 r. „oddał się do dyzpozycji” Marszałka Województwa Ś. Dy­rektor szpitala pełnił swoją funkcję do 30 czerwca 2003 r. Od 1 lipca funkcję tę objął nowy dyrektor, który z uwagi na zarzuty stawiane przez związki zawodowe całemu zarządowi szpitala, 15 września 2003 r. wypowiedział powodowi umowę o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia i zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Sąd Rejonowy uznał, że powodowi przysługuje roszczenie o od­szkodowanie z uwagi na rozwiązanie przez pracodawcę terminowej umowy o pracę, w której nie była przewidziana możliwość jej wypowiedzenia. Na podstawie art. 50 § 3 i 4 k.p. odszkodowanie należy się w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Siarkiewicz

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwijaniu sprzedaży i inicjowaniu nowych kierunków rozwoju oraz transformacji biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama