reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 18 maja 2007 r., sygn. I PK 275/06

Wyrok SN z dnia 18 maja 2007 r., sygn. I PK 275/06

Stosunek pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową podlega szczególnej ochronie w okre­sie urlopu bezpłatnego udzielonego dla wykonywania tej funkcji oraz w okresie wykonywania doraźnych czynności związanych z tą funkcją i ochrona ta wy­gasa rok po upływie tych okresów (art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).  

Wyrok SN z dnia 18 maja 2007 r., sygn. I PK 275/06

Stosunek pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową podlega szczególnej ochronie w okre­sie urlopu bezpłatnego udzielonego dla wykonywania tej funkcji oraz w okresie wykonywania doraźnych czynności związanych z tą funkcją i ochrona ta wy­gasa rok po upływie tych okresów (art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

 

Przewodniczący SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,

Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski, Romualda Spyt (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2007 r. sprawy z powództwa Józefa M. przeciwko Urzędowi Miasta Z.W. o przywró­cenie do pracy, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu z dnia 13 lipca 2006 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2006 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli oddalił powództwo Józefa M. przeciwko Urzędowi Miasta w Z.W. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Rejonowy ustalił, że powód pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Z.W. na stanowisku kierownika Urzędu od 1 marca 1993 r. Przed zatrudnieniem powoda na tym stanowisku Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu powoda na to stanowisko. W dniu 24 marca 2006 r. prezydent Z.W. dokonał zmian organizacyjnych, polegających na ograniczeniu zatrudnienia, w tym likwidacji stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i wprowadził te zmiany do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta. W związku z tymi zmianami prezy­dent zwrócił, się do działającego w Urzędzie Miasta związku zawodowego NSZZ „Solidarność” o wyrażenie opinii na temat wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. W dniu 24 marca 2006 r. prezydent otrzymał negatywną opinię w tej kwestii i tego samego dnia wypowiedział powodowi umowę o pracę, podając jako przyczynę likwidację stanowiska pracy. Mając tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy wskazał, że powództwo Józefa M. to w świetle art. 45 § 1 k.p. jest bezzasadne, bowiem wy­powiedzenie nie zawiera uchybień formalnych, jak też było ono skuteczne, gdyż przyczyna w nim podana jest rzeczywista i zasadna. Sąd stwierdził, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była likwidacja stanowiska zajmowanego przez po­woda, tj. stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Sąd podkreślił, że zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 180 ze zm.) funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego pełni wójt, burmistrz lub prezy­dent, a więc pozwany mógł zlikwidować odrębnie utworzone stanowisko, natomiast nie jest rolą sądu ocena racjonalności działań pozwanego w tym zakresie. W ocenie Sądu Rejonowego nie był trafny zarzut powoda, iż pozwany wypowiadając umowę o pracę naruszył art. 38 k.p. w zakresie konsultacji tego wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, bowiem po zmianie przepisów ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146) konsultacja jest wystarczająca, jeśli o zamiarze wypowiedzenia za­wiadomi się zakładową organizację związkową, co też pozwany uczynił. Zdaniem Sądu Rejonowego również nietrafny był zarzut powoda, iż stosunek pracy łączący powoda z pozwanym był stosunkiem pracy na podstawie powołania, gdyż powód faktycznie pracował w oparciu o umowę o pracę, która może podlegać wypowiedze­niu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama