| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wyrok SN z dnia 10 września 2004 r. sygn. I PK 592/03

Wyrok SN z dnia 10 września 2004 r. sygn. I PK 592/03

Umowa o zakazie konkurencji nie może być zawarta w sposób dorozumiany. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2004 r. sprawy z powództwa Krystyny A.

Umowa o zakazie konkurencji nie może być zawarta w sposób dorozumiany.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2004 r. sprawy z powództwa Krystyny A. przeciwko „C.P.” Spółce z o.o. w W. o odszkodowanie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2003 r. [...]

1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że oddalił apelację powódki Krystyny A. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 17 grudnia 2001 r. [...] i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej „C.P.” Spółki z o.o. w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

2. zasądził od powódki Krystyny A. na rzecz „C.P.” Spółki z o.o. w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 17 grudnia 2001 r. zasądził na rzecz Krystyny A. od „C.P.” Spółki z o.o. w W. kwotę 46.287,75 zł z odsetkami od dnia 9 lipca 1999 r. tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i oddalił powództwo o zapłatę kwoty 46.287,75 zł tytułem odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji.

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka została zatrudniona przez pozwaną Spółkę od dnia 1 grudnia 1992 r. początkowo na czas określony, a od dnia 1 grudnia 1994 r. na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora zarządzającego (wykonawczego). Jej zakres obowiązków został określony w umowie o pracę i w opisie stanowiska. Powódka opracowywała projekty planów dotyczących sprzedaży, kosztów i wyników działalności, które były akceptowane i zatwierdzane przez zarząd Spółki oraz przez macierzystą spółkę mającą siedzibę w Wiedniu. Ponadto, powódka była prokurentem. W kwietniu 1998 r. spółka „C.W.” została przejęta przez hiszpańską firmę CH W. i od tego czasu pracę powódki zaczęła oceniać ta firma. W czasie zatrudnienia pracodawca nie miał zastrzeżeń do pracy powódki, a w każdym razie brak jest dowodów na tę okoliczność. Zarząd nie kwestionował też rzetelności danych, na podstawie których sporządzała projekty planów i następnie plany te zatwierdzał. W dniu 30 czerwca 1999 r. prezes zarządu pozwanej Spółki J.B.R. przedstawił powódce do wyboru dwie propozycje ustania stosunku pracy: albo na mocy porozumienia stron, albo w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Powódka odmówiła przyjęcia którejkolwiek z nich. Wówczas, w dniu 6 lipca 1999 r., pozwana Spółka wypowiedziała jej umowę o pracę ze skutkiem na dzień 31 października 1999 r. Jako przyczynę podała brak satysfakcji firmy z rozwoju sieci handlowej, poziomu sprzedaży i organizacji marketingu.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych79.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »