| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zatrudnianie cudzoziemców > Zatrudnianie cudzoziemców 2012 – wysokie kary za nielegalnie przebywających w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców 2012 – wysokie kary za nielegalnie przebywających w Polsce

Od 21 lipca obowiązuje ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 6 lipca 2012 r., poz. 769). Nakłada ona nowe obowiązki (także nowe kary) na przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców z tzw. państw trzecich (czyli spoza UE i innych państw EOG oraz Szwajcarii).

Ponadto, ustawa nakłada na ministra właściwego ds. pracy nowe obowiązki w zakresie oceny ryzyka zatrudnienia nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej z działań kontrolnych oraz ze stosowania przepisów dyrektywy 2009/52/WE.

Kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca od 21 lipca 2012 r.

Za wykroczenia:
- kara grzywny nie niższa niż 3.000 zł za powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- karze grzywny do 10.000 zł za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z
prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą.

Za przestępstwa:
1. grzywna lub kara ograniczenia wolności za:
- powierzenie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie;
- równoczesne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie;
- uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. kara pozbawienia wolności do lat 36 za:
• powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi;
• powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku).

Ponadto, skazani za jedno z ww. przestępstw podlegają „automatycznemu” wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tzw. zamówienia klasycznego, przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W razie skazania za przestępstwa, sąd może orzec dodatkowy środek karny, polegający na:
- pozbawieniu dostępu do środków europejskich pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, na okres od roku do 5 lat;
- zwrocie równowartości środków europejskich uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Karalne jest również podżeganie i pomocnictwo.

Ustawa przewiduje także odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w powyższym zakresie.

Wynagrodzenie wypłacane nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi (wraz z podatkiem i składkami) nie jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych. Jednocześnie ustawa przewiduje ułatwienia dla nielegalnie przebywających cudzoziemców w dochodzeniu roszczeń z tytułu wynagrodzenia. W przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej podlega ona wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia.

Podstawa prawna: ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 6 lipca 2012 r., poz. 769).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »