| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

a

Panem(Panią) .............................................................................................., zamieszkałym(ą) w

.........................................., przy ul. ............................................................................................,

legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii ............. o numerze ............................., wydanym przez ..........................................................................................................................., zwanym(ą) dalej „Pracownikiem”.

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres kadencji, do dnia odbycia się Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok .......................................................................................................................................................

2. Termin rozpoczęcia pracy strony wyznaczają na dzień ...........................................................

3. Miejscem wykonywania pracy przez Pracownika jest siedziba Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest także świadczyć pracę w innych miejscach na obszarze Polski oraz za granicą, zależnie od potrzeb Pracodawcy.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku Prezesa Zarządu (Członka Zarządu) — Dyrektora Generalnego (Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora do spraw ............................................................................) przedsiębiorstwa Spółki.

2. Obowiązki i uprawnienia Pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, określają: przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, inne przepisy prawa pracy, umowa (statut) Spółki, inne akty o charakterze wewnętrznym oraz postanowienia niniejszej umowy i umowy o wykonanie zadań premiowych.

§ 3

1. Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. W razie konieczności Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 4

1. Pracownik oświadcza, że legitymuje się wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką oraz nie istnieją żadne przeszkody zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym uniemożliwiające bądź utrudniające realizację jego obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszej umowy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »