| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Wynagrodzenie zasadnicze > Wynagrodzenie za pracę - vademecum

Wynagrodzenie za pracę - vademecum

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje nam za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych, zarówno swoich, jak i swoich bliskich. Z reguły za niskie, ale zawsze potrzebne, daje nam swobodę w spełnianiu życiowych planów. W niniejszym poradniku omówimy zatem podstawowe zasady jego wypłacania, do jakich musi stosować się pracodawca, dotyczące nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale także dodatkowego, jak wynagrodzenie za podróż służbową, czy za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przepisy Kodeksu pracy ustalają także pewne kwotowe limity potrąceń, tak aby pracownikowi została pewna kwota wynagrodzenia po potrąceniu egzekwowanych należności. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której pracownik nie otrzyma żadnych pieniędzy po przepracowanym miesiącu. Wobec tego Kodeks pracy stanowi, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75 % wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90 % wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku wynosi 1386 zł brutto (1032,34 netto, czyli „na rękę”).

Pan Jacek pracuje w firmie budowlanej, w oparciu o umowę o pracę, a jego miesięczne wynagrodzenie „na rękę” wynosi 1050zł. W związku z weselem siostry i zwiększonymi wydatkami, poprosił swojego pracodawcę o udzielenie zaliczki w wysokości 500zł. Przy następnej pensji, pracodawca chciał wypłacić Panu Jackowi jedynie 550zł, potrącając mu tym samym zaliczkę w pełnej wysokości. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu pracy pracodawca musi pamiętać, że po potrąceniu zaliczki Panu Jackowi musi zostać 75% wynagrodzenia minimalnego (1032,34 zł * 75% = 774,26 zł). Wobec tego, pracodawca będzie mógł potrącić Panu Jackowi jedynie niecałe 276 zł. To oznacza, że pobraną zaliczkę Pan Jacek zwróci w dwóch ratach, przy dwóch kolejnych pensjach.

Oprócz wskazanych wyżej potrąceń, które najczęściej wynikają z nakazów sądowych, pracodawca może potrącać z wynagrodzenia pracownika także inne należności, ale tutaj konieczne jest już uzyskanie zgody pracownika, wyrażona na piśmie. W przypadku innych należności, pracodawca również musi ograniczyć się z potrąceniem do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku potrąceń na rzecz innego podmiotu niż pracodawca, potrącenie może wynieść maksymalnie 80% minimalnego wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie w przypadku czasowej niezdolności do pracy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »