Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Bez określenia rodzaju wykonywanej pracy umowa o pracę jest nieważna

Bez określenia rodzaju wykonywanej pracy umowa o pracę jest nieważna

Rodzaj wykonywanej pracy jest jednym z przedmiotowo istotnych elementów umowy o pracę. Jeśli z umowy nie wynika rodzaj pracy i nie można go ustalić na podstawie całokształtu okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, należy uznać, że nie doszło do zawarcia umowy o pracę.

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o pracę są:

  • rodzaj pracy,
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy oraz
  • miejsce wykonywania pracy.

Brak któregoś z nich powoduje, że dany dokument nie może być uznany za umowę o pracę.

Elastyczne formy zatrudnienia nie dla kobiet >>

Określenie w umowie rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy jest dla pracodawcy ważną informacją, na podstawie której może wymagać od pracownika wykonywania ściśle określonych czynności. Z kolei pracownik w momencie zawierania umowy o pracę ma jasno sprecyzowane wymagania i oczekiwania pracodawcy dotyczące jego pracy. A zatem bez tego elementu obie strony stosunku pracy znajdowałyby się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Pracownik nie wiedziałby, jaką pracę ma wykonywać i za co ponosić odpowiedzialność, a pracodawca nie miałby podstaw, aby wymagać od pracownika wykonywania określonych obowiązków. Jeśli z umowy o pracę nie wynika rodzaj pracy i nie można go ustalić na podstawie całokształtu okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, należy uznać, że nie doszło do zawarcia umowy o pracę. Określenie rodzaju pracy może odbyć się również przez wskazanie w umowie zawodu, funkcji, specjalności, charakteru pracy lub czynności, które ma wykonywać pracownik.

Czy zatrudnienie telepracownika jest korzystne dla pracodawcy? >>

Zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy.