Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Nie obowiązują przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników

Nie obowiązują przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników

Nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników - przypomina PKPP Lewiatan. Ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowych przepisów był 10 kwietnia 2010 r.

Wkrótce w Senacie rozpoczną się prace legislacyjne nad przyjęciem ustawy nowelizującej kodeks pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Ustawa ta będzie stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 103 k.p. z Konstytucją.

Ostatnim dniem obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na mocy art. 103 k.p. był 10 kwietnia 2010 r. W chwili obecnej nie ma regulacji prawa pracy, które określałyby zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Pracodawca udzieli dodatkowego urlopu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych >>

Pracodawca chcąc ustalić zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników musi powoływać się na regulacje cywilnoprawne. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów kodeksu pracy jest więc zobowiązany określać warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych z pracownikiem na podstawie umowy stosując kodeks cywilny, w szczególności zapisy dotyczące czynności prawnych i umów.

Przydatne formularze online