| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Pracownik w podróży służbowej

Pracownik w podróży służbowej

Pracodawca, wysyłając pracownika w podróż służbową, musi pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących czasu pracy. W szczególności powinien zwrócić uwagę na fakt, że czasu przemieszczania się nie można traktować jako odpoczynku.

Zarówno do pracowników spółki, jak i do osób niebędących pracownikami, znajdą zastosowanie przepisy ustaw podatkowych dotyczące podróży służbowych.

  • Jeśli pracodawca wypłaca pracownikom należności z tytułu podróży służbowych w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów rozporządzenia, to czy ta nadwyżka podlega opodatkowaniu oraz czy wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Diety i inne należności przysługujące pracownikowi za czas podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika na obszarze lub poza granicami kraju – do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia.

Należy więc przyjąć, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wypłacane pracownikowi w wysokości wyższej niż uregulowana w przepisach właściwych, podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych.

  • Jakie dodatkowe świadczenia z tytułu podróży służbowej niewymienione w rozporządzeniu wchodzą do podstawy wymiaru składek?

Oprócz należności z tytułu podróży służbowej wymienionych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie podróży służbowych w kraju i za granicą pracodawcy mogą np. ubezpieczać pracowników. Składka ubezpieczeniowa – jako niewymieniona w rozporządzeniu – nie będzie zwolniona z podatku dochodowego, a więc będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Powinna być od niej odprowadzona zaliczka oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową >>

  • W jakiej walucie powinna być rozliczana podróż służbowa, gdy pracownik przedstawia rachunki w walucie obcej?

Do celów rachunkowych i podatkowych rozliczenie kosztów podróży służbowej powinno nastąpić w walucie polskiej. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztów.

Jednak w celu prawidłowego wykazania w złotówkach kosztów uzyskania przychodu wyrażonego w walucie obcej należy najpierw prawidłowo określić dzień ich poniesienia, a następnie zastosować odpowiedni kurs.

Dzień poniesienia kosztów jest to dzień, na który ujęto koszty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszty na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozmawiała
Karolina Olech

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »