| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynosi on 20,83. Jak krok po kroku ustalić ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy?

Obliczenie ekwiwalentu:

3300 zł + 138,26 zł = 3438,26 zł – podstawa ekwiwalentu ze składnika stałego i zmiennego

3438,26 zł : 20,83 (współczynnik w 2017 r. dla pełnego etatu) = 165,06 zł – stawka za 1 dzień urlopu

165,06 zł : 8 godz. = 20,63 zł – stawka za 1 godzinę urlopu

20,63 zł × 40 godz. = 825,20 zł – ekwiwalent za 5 dni, tj. 40 godzin urlopu

Pracownik otrzyma 825,20 zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W przypadku składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, również – według tych samych zasad jak przy składnikach miesięcznych – dopełnia się wynagrodzenie zmienne w razie, gdy pracownik nie przepracował pełnego 3-miesięcznego okresu (§ 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Pozostałe zasady ustalania ekwiwalentu

W przypadku gdy:

● przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, lub
● przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe

– pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne, to przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

Jeżeli pracownik przed nabyciem prawa do ekwiwalentu otrzymał zmienne wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

W razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia, lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed dniem nabycia prawa do ekwiwalentu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Współczynnik urlopowy w 2017 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

W 2017 r. mamy 53 niedziele, przy czym w trzy z nich przypadają święta:

● Nowy Rok (1 stycznia),
● Niedziela Wielkanocna (16 kwietnia),
● Zielone Świątki (4 czerwca).

Natomiast jedno święto, tj. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada 2017 r.), przypada w sobotę, co oznacza, że firmy, które wybrały sobotę jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, będą musiały oddać inny wolny dzień w okresie rozliczeniowym (np. 10 czy 13 listopada). Taki rozkład kalendarza w 2017 r. wyznacza współczynnik urlopowy na poziomie 20,83, co wynika z wyliczenia:

365 dni – (53 niedziele + 10 świąt wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) : 12 = 20,83.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Wysokość współczynnika w zależności od wymiaru etatu

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika

1/8

2,60

1/4

5,21

1/2

10,42

3/4

15,62

7/8

18,23

Do obliczenia ekwiwalentu stosuje się jeden współczynnik (obojętnie czy chodzi o urlop zaległy czy bieżący) właściwy dla roku, w którym ustaje/wygasa stosunek pracy, a tym samym pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu.

Podstawa prawna:

● art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666),

● § 6, § 16, § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., Nr 174, poz. 1353).

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK