| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Przerwanie urlopu > Kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

Kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może zostać spowodowane potrzebami pracodawcy. Przesunięcia może także żądać sam pracownik. Z jakich powodów można przesunąć termin urlopu i kto ponosi koszty przesunięcia?

Czasem urlop przesuwa się automatycznie

Przepisy o fakultatywnym przesunięciu urlopu ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy stworzono w interesie firm, które muszą zapewnić prawidłowy przebieg procesu pracy. Inaczej jest w przypadku określonych w Kodeksie pracy sytuacji skutkujących obligatoryjnym przesuwaniem zaplanowanych już urlopów. Te regulacje mają na celu ochronę prawa do urlopu wypoczynkowego pracownika, który w zaplanowanym terminie nie mógłby i tak go wykorzystać.

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca obligatoryjnie musi przesunąć urlop pracownika, jeśli nie może on rozpocząć go w ustalonym terminie. Najczęściej występujące w praktyce to korzystanie z urlopu macierzyńskiego. Inne przykładowo wymienione w Kodeksie pracy sytuacje uzasadniające przesunięcie urlopu to czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy. Nie jest to katalog zamknięty, ponieważ obowiązek przesunięcia urlopu powstaje na skutek zaistnienia każdej z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy (§ 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Każda z takich okoliczności obliguje pracodawcę do przesunięcia urlopu. Przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność w pracy musi udokumentować pracownik. Po udokumentowaniu tej przyczyny pracodawca sam, nawet bez wniosku pracownika, jest zobligowany przesunąć jego urlop. Sąd Najwyższy od wielu lat konsekwentnie uznaje, że pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy (por. wyrok SN z 24 lutego 2015 r., II PK 84/14, M.P.Pr. 2015/6/309-312).

Pracownik od 11 lipca 2016 r. miał korzystać z 10 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 r. 8 lipca 2016 r. dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie na cały okres urlopu. Po powrocie do pracy chciał uzgodnić z pracodawcą termin wykorzystania tych 10 dni urlopu. Pracodawca odmówił, stwierdzając, że urlop ten jest już wykorzystany, bowiem pracownik, przedkładając zwolnienie lekarskie, nie wnioskował w ogóle o przesunięcie urlopu na inny termin. Pracodawca nie ma racji, bowiem w tym przypadku przesunięcie urlopu nie wymagało jakiegokolwiek wniosku pracownika. Samo przedłożenie zwolnienia lekarskiego zobligowało pracodawcę do przesunięcia urlopu i uzgodnienia terminu jego wykorzystania w innym terminie. Pracownik, któremu pracodawca odmówił wykorzystania zaległego urlopu za 2015 r., ma prawo do upływu okresu jego przedawnienia domagać się udzielenia go w naturze lub – gdyby doszło do rozwiązania stosunku pracy – wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Przesunięcie urlopu przed jego rozpoczęciem należy odróżnić od sytuacji, w której pracownik zaczął już z niego korzystać. Wówczas obowiązek przesunięcia pozostałej do wykorzystania części urlopu pracownika na inny termin następuje wyłącznie w czterech przypadkach:

● czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

● odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

● powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

● urlopu macierzyńskiego.

Jakakolwiek inna przyczyna, nawet jeśli usprawiedliwiałaby nieobecność pracownika w pracy, nie obliguje zatem pracodawcy do udzielenia pozostałej części urlopu w późniejszym terminie.

Za przesunięcie trzeba czasem zapłacić

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów urlopu poniesionych przez pracownika, gdy urlop zostaje przerwany. Przy przesunięciu urlopu przepisu takiego brak. Sytuacja, w której pracodawca przesuwa urlop pracownika, motywując to ważnymi potrzebami, jest jednak na tyle rodzajowo zbliżona do tej, w której dochodzi do przerwania urlopu pracownika, że powszechnie przyjmuje się, że w drodze analogii zastosowanie znajduje art. 167 § 2 k.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika, a pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Pracownik nie powinien bowiem ponosić kosztów, które powstały nie z jego winy.

Koszty związane z przesunięciem urlopu, jak również jego odwołaniem, zwykle będą obejmować koszt opłaconego i niewykorzystanego przez pracownika zakwaterowania i wyżywienia w miejscu, w którym spędza urlop. Nie ma przy tym znaczenia, czy koszty te związane są z planowanym bądź rozpoczętym już wypoczynkiem w kraju czy za granicą. Typowym kosztem odwołania z urlopu, niewystępującym przy jego przesunięciu, są natomiast wydatki poniesione na powrót z miejsca wypoczynku. Jeśli przesunięcie urlopu pracownika spowodowało konieczność odwołania wypoczynku przez rodzinę pracownika (np. dzieci, z którymi miał wyjechać jako jedyny dorosły opiekun), to również koszty poniesione przez te osoby będą pozostawały w bezpośrednim związku z anulowaniem urlopu.

Pracownikowi nie należy się zwrot korzyści, które utracił w związku z przesunięciem urlopu. Przykładowo, gdyby w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik planował dorabiać w jakikolwiek sposób, to pracodawca nie będzie obciążony obowiązkiem zwrotu utraconych w ten sposób zarobków.

Podstawa prawna:

- art.163–167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 960),

- § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

Dołącz do nas na Facebooku!

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?/fot. Fotolia
Kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?/fot. Fotolia

Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR198.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK