Kategorie

Praca a izolacja - kiedy przysługuje chorobowe?

Bożena Goliszewska-Chojdak
Praca a izolacja - kiedy przysługuje chorobowe?
shutterstock
Praca a izolacja - czy przysługuje chorobowe, gdy pracownik wykonywał pracę w czasie izolacji? Kiedy można pracować na izolacji? Jak to udokumentować? Jakie wynagrodzenie przysługuje za ten czas?

Praca zdalna na izolacji domowej a świadczenia chorobowe

PROBLEM

Dwóch naszych pracowników przebywało na obowiązkowej izolacji od 22 do 31 stycznia 2021 r. Informację o tym fakcie otrzymaliśmy na PUE ZUS. Jeden z nich ze względu na dobry stan zdrowia wykonywał pracę w okresie izolacji. Jakie przysługuje mu wynagrodzenie - 100% czy 80%? Czy trzeba obliczyć je tak, jak za czas niezdolności do pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy zasiłkowej?

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

RADA

Za pracę wykonaną pracownik zachowuje prawo do pełnego 100% wynagrodzenia za pracę, wraz z ewentualnymi dodatkami i premiami, jeżeli przysługuje mu do nich prawo. Nie ma możliwości, aby obniżyć pracownikowi wynagrodzenie za pracę, np. do 80%, tylko dlatego, że pracuje w czasie izolacji. Nie jest on w tym okresie wykonywania pracy uznawany za niezdolnego do pracy. Jeżeli w czasie izolacji nie będzie mógł wykonywać pracy mimo uzyskania na nią zgody, przysługuje mu świadczenie chorobowe - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Tylko te świadczenia z tytułu niezdolności do pracy powinni Państwo ustalać według zasad wynikających z przepisów ustawy zasiłkowej.

UZASADNIENIE

Praca a izolacja

Od 5 grudnia 2020 r. pracownicy mogą wykonywać pracę wynikającą z umowy o pracę w czasie objęcia ich obowiązkową izolacją w warunkach domowych. Warunkiem podjęcia pracy podczas izolacji jest uzyskanie zgody pracodawcy. Do celów dowodowych zgoda powinna zostać udokumentowana, np. w wiadomości elektronicznej (e-mail, SMS, MMS), albo sporządzona na piśmie.

SŁOWNICZEK

Izolacja w warunkach domowych - odosobnienie osoby chorej, z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych, w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej w czasie objęcia pracownika obowiązkową izolacją domową zapewnia pracodawca. Pracownik może w tym czasie używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Formę ewidencji i częstotliwość jej sporządzania określa pracodawca. Może on też, w każdym czasie, cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi wykonującemu ją w okresie objęcia obowiązkową izolacją domową.

Praca w czasie izolacji - wynagrodzenie

Reklama

Za pracę wykonywaną podczas izolacji nie przysługują świadczenia chorobowe, tj. wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Pracownik musi otrzymać za ten czas zwykle przysługujące mu wynagrodzenie. Zatem oprócz np. stawki stałej miesięcznej ma prawo do dodatków, w tym z tytułu pracy nadliczbowej, jeżeli taka wystąpiła, premii i innych świadczeń, jeśli dotychczas pracodawca je wypłacał czy zapewniał w inny sposób (np. dofinansowywał abonament medyczny). Obniżenie wynagrodzenia czy pozbawienie pracownika prawa do składnika wynagrodzenia tylko dlatego, że praca jest wykonywana podczas izolacji, to nieuprawnione działanie pracodawcy. Nieuprawnione jest też zastępowanie wynagrodzenia za pracę świadczeniem chorobowym, które w mniejszym stopniu obciąża budżet pracodawcy.

Pracownik wykonuje pracę podczas obowiązkowej izolacji domowej. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki stałej miesięcznej i stałej premii regulaminowej. Pracodawca, ze względu na słabsze wyniki firmy w okresie epidemii, postanowił wypłacić pracownikom objętym obowiązkową izolacją wynagrodzenie za pracę (osoby te świadczyły pracę w tym czasie za zgodą pracodawcy) w wysokości 80% podstawy wymiaru, jak w przypadku osób niezdolnych do pracy. Takie postępowanie jest nieprawidłowe i naraża pracodawcę na zarzut bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia.

Izolacja - chorobowe

Reklama

Jeżeli w czasie objęcia obowiązkową izolacją pracownik nie będzie wykonywał pracy zdalnej (bo nie ma takiego obowiązku), przysługują mu świadczenia chorobowe - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Wysokość tych świadczeń ustalana jest na ogólnych zasadach. Nie ma w tym przypadku odrębności w porównaniu z niezdolnością do pracy spowodowaną inną przyczyną. Należy przyjąć, że praca podczas izolacji może dotyczyć tylko niektórych dni, co przede wszystkim będzie zależeć od stanu zdrowia pracownika. W takiej sytuacji za czas przepracowany przysługuje wynagrodzenie, a za czas jej niewykonywania - świadczenie z tytułu choroby.

Pracownik był objęty obowiązkową izolacją od 22 do 31 stycznia 2021 r. Od 22 do 26 stycznia 2021 r. (5 dni) był niezdolny do pracy, za co przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, a od 27 do 31 stycznia 2021 r. za zgodą pracodawcy wykonywał pracę w czasie izolacji. Średnie wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, obliczone z okresu styczeń-grudzień 2020 r., wyniosło 4600 zł, a po pomniejszeniu o składki ubezpieczeniowe finansowane przez pracownika - 3969,34 zł (4600 zł - 630,66 zł). Pracownik ma prawo w styczniu br. do wynagrodzenia stałego: płacy zasadniczej w wysokości 4000 zł i dodatku funkcyjnego w wysokości 600 zł. Oba te składniki są obniżane proporcjonalnie za czas niezdolności do pracy, tj. o 1/30 za każdy dzień tej absencji. Za styczeń br. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę obliczone w następujący sposób:

 • 4000 zł : 30 = 133,33 zł,

 • 133,33 zł x 5 dni = 666,65 zł,

 • 4000 zł - 666,65 zł = 3333,35 zł (pensja zasadnicza),

 • 600 zł : 30 = 20 zł,

 • 20 zł x 5 dni = 100 zł,

 • 600 zł - 100 zł = 500 zł (dodatek funkcyjny).

Natomiast wynagrodzenie chorobowe należy obliczyć następująco:

● 3969,34 zł : 30 = 132,31 zł,

● 132,31 zł x 80% = 105,85 zł,

● 105,85 zł x 5 dni = 529,25 zł (wynagrodzenie chorobowe).

Należy przyjąć, że jeżeli pracownik uzyskałby zgodę pracodawcy na wykonywanie pracy od 27 do 29 stycznia 2021 r., to za 30 i 31 stycznia 2021 r. (sobota i niedziela) powinien otrzymać wynagrodzenie chorobowe. W tych dniach jest bowiem nadal objęty izolacją. Wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawa prawna:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  In vitro i prawo do ubezpieczenia społecznego – wyrok ETPCz

  Czy podjęcie przez pracownicę nowego zatrudnienia w trakcie procedury in vitro stanowi podstawę do odmowy ubezpieczenia społecznego?

  Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

  Kod wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA to ważna zmiana, która wejdzie w życie 16 maja 2021 r. Na czym w praktyce będzie polegał nowy obowiązek?

  Kompetencje cyfrowe - tego wymagają pracodawcy [RAPORT]

  Kompetencje cyfrowe - tego przede wszystkim wymagają pracodawcy. Cyfryzacja rynku pracy to trend przyspieszony przez epidemię koronawirusa. Jak nową rzeczywistość oceniają pracownicy? Na to pytanie odpowiada raport "Cyfrowa ewolucja kariery".

  Dwie umowy o pracę - składki ZUS

  Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

  Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

  Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

  Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

  Badanie trzeźwości pracownika 2021

  Badanie trzeźwości pracownika - w 2021 r. powstał projekt ustawy umożliwiający pracodawcy przeprowadzanie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracownika.

  Praca dla informatyka 2021 - zarobki i praca zdalna [ANALIZA]

  Praca dla informatyka w 2021 r. - liczba ofert pracy dla informatyków wciąż rośnie. Dla pracowników z branży IT liczą się zarobki i praca zdalna. Analiza przedstawia obecną sytuację informatyków na rynku pracy.

  Godziny pracy 2021

  Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy i dni wolnych od pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

  Długotrwałe niewykonywanie obowiązków - wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy - czy długotrwałe niewykonywanie części obowiązków pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

  Rozliczanie czasu pracy zdalnej

  Czas pracy zdalnej to dosyć kłopotliwe zagadnienie. Jak ewidencjonować i kontrolować pracownika na home office? W jaki sposób rozliczać nadgodziny i wprowadzić zadaniowy czas pracy?

  Rynek pracy w czasie pandemii a szara strefa w rolnictwie

  Rynek pracy w czasie pandemii - czy część pracowników zasiliła szarą strefę w rolnictwie? Poniżej znajduje się analiza.

  Najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców w historii - kwiecień 2021

  Cudzoziemcy pobili rekord - w kwietniu 2021 r. jest najwięcej ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców w historii. Jak przedstawiają się liczby?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2022

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni? Nowe emerytury i renty będą wypłacane tylko na konto. Rozwiąże się problem emerytur czerwcowych. Zmienią się zasady pobierania zasiłków.

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?