Kategorie

Pracownik, Kara porządkowa

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej m.in. za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy [vide art. 108 k.p.].
Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na podstawie tej samej przyczyny, za którą została na pracownika nałożona kara porządkowa?
Nieodpowiedni ubiór pracownika może stać się przyczyną nałożenia na podwładnego różnego rodzaju kar. Najlżejszą z dopuszczalnych jest kara upomnienia lub nagany z wpisem do akt. Czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie z powodu naruszenia zasad dress code'u?