| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Odsetki od odszkodowania dla pracownika

Odsetki od odszkodowania dla pracownika

W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę pracodawca musi liczyć się nie tylko z zapłatą odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie w jego wypłacie.

Jeżeli więc pracownik już w pozwie domaga się zasądzenia odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, to istnieją podstawy do zasądzenia na jego rzecz odsetek od chwili wezwania pozwanego pracodawcy do spełnienia tego świadczenia, co następuje przez doręczenie mu odpisu pozwu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystne dla pracownika, gdyż w razie wygrania przez niego sporu kwota zasądzona od pracodawcy istotnie wzrasta o odsetki za opóźnienie liczone już od daty doręczenia odpisu pozwu. Istotne jest jednak, że pracownik musi wyraźnie wskazać żądanie zasądzenia odsetek na jego rzecz, gdyż sąd nie może orzekać w tym zakresie bez jego żądania. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie (art. 321 k.p.c.).

Przykład

Adam Z. był zatrudniony w Spółce X na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Spółka ta złożyła mu wypowiedzenie umowy o pracę, nie wskazując w ogóle przyczyny wypowiedzenia. Adam Z. złożył do sądu pracy pozew o zapłatę przez Spółkę X odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Żądał zasądzenia od pracodawcy odszkodowania w kwocie 3000 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Odpis tego pozwu został doręczony pracodawcy 11 maja 2008 r. Sąd uwzględnił powództwo i zasądził od pracodawcy na rzecz Adama Z. odszkodowanie w kwocie 3000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 11 maja 2008 r. do dnia zapłaty.

Odsetki bez zgłoszenia żądania

Wątpliwości powstają również, gdy pracownik domagał się w pozwie i w toku procesu jedynie przywrócenia go do pracy, a sąd pracy zamiast uwzględnienia tego żądania zasądził na jego rzecz odszkodowanie (taka możliwość wynika z art. 45 § 2 k.p. i 56 § 2 k.p.). Są tu prezentowane różne poglądy odnośnie do daty, od której należą się wówczas pracownikowi odsetki za opóźnienie. Wskazywano zwłaszcza, że w takim przypadku mogą być one zasądzone od dnia wydania wyroku. Takie stanowisko, choć korzystne dla pracowników, jest jednak nieuzasadnione. Nie uwzględnia ono treści art. 321 k.p.c. określającego zasadę, że sąd jest związany żądaniem pozwu. Zasada ta dotyczy obecnie także i sądu pracy, który od 5 lutego 2005 r. nie ma obowiązku orzekania w sprawie z powództwa pracownika o roszczeniach wynikających z faktów przytoczonych przez powoda, a nieobjętych żądaniem pozwu. A zatem z przepisu art. 321 k.p.c. wynika brak możliwości zasądzenia na rzecz pracownika odsetek od odszkodowania w razie braku zgłoszenia przez pracownika takiego żądania. W takim przypadku odsetki za opóźnienie powinny być objęte odrębnym żądaniem pracownika. Jeżeli więc żądanie pracownika w ogóle nie zawiera roszczenia o zasądzenie odsetek od odszkodowania, sąd pracy nie może samodzielnie przyznać pracownikowi odsetek za opóźnienie. Dotyczy to także i takiej sytuacji, gdy pracownik żądał przywrócenia do pracy, a sąd, uznając przywrócenie pracownika do pracy za niecelowe lub niemożliwe, zasądził na jego rzecz odszkodowanie. Sąd powinien wówczas zasądzić tylko kwotę odszkodowania, gdyż zasądzenie odsetek bez żądania pracownika byłoby pozbawione podstawy prawnej.

Podstawa prawna:

  • art. 45 § 1 i § 2, art. 471, art. 50 oraz art. 56 § 1 § 2, art. 58 Kodeksu pracy,
  • art. 481 § 1 i 2, art. 476, 455 Kodeksu cywilnego,
  • art. 321 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • orzeczenia Sądu Najwyższego:
    - z 15 listopada 2006 r. (I PK 112/06, Pr. Pracy 2007/5/27),
    - z 6 marca 2003 r. (III PZP 3/03, OSNP 2004/5/74).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »