| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Dofinansowanie wypoczynku z zfśs dla byłego pracownika

Dofinansowanie wypoczynku z zfśs dla byłego pracownika

Były pracownik ma prawo do dopłaty do wczasów zarówno dla siebie, jak i dla dziecka w wysokości określonej w regulaminie zfśs. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka do 18. roku życia jest zwolnione z podatku w pełnej wysokości. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy jest to dziecko własne czy zostało przyjęte na wychowanie. Dopłata do wypoczynku byłego pracownika (emeryta) jest zwolniona z opodatkowania do rocznej kwoty 2280 zł. Od nadwyżki ponad ustalony limit w przypadku emeryta należy zapłacić 10% podatek zryczałtowany.

Do zastosowania zwolnienia z podatku dopłat do wypoczynku (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof) niezbędne jest posiadanie, oprócz dowodu wpłaty – dokumentu potwierdzającego uprawnienia podmiotu do zorganizowania wypoczynku.

Takimi dokumentami mogą być np.:

  • wypis z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
  • kserokopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, z którego będzie wynikać, że organizator jest uprawniony do organizowania wypoczynku zorganizowanego;
  • kopia statutu z odpowiednim zapisem o prowadzeniu działalności w zakresie organizowania wypoczynku;
  • kserokopia zaświadczenia o prowadzonej działalności statutowej, z którego będzie wynikać, że organizator jest uprawniony do organizowania wypoczynku zorganizowanego;
  • kopia zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydanego przez kuratora oświaty, potwierdzającego uprawnienia do zorganizowania wypoczynku.

WAŻNE!

Dofinansowanie do wypoczynku może być zwolnione z podatku wyłącznie wtedy, gdy wydatek na wypoczynek został rzeczywiście poniesiony przez uprawnionego i odpowiednio przez niego udokumentowany.

O możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dopłat do wypoczynku dziecka decyduje jego wiek w trakcie trwania wypoczynku, a nie w chwili otrzymania dopłaty. Jeżeli ukończenie 18. roku życia nastąpiłoby w trakcie trwania np. turnusu wypoczynkowego, uzasadnione będzie proporcjonalne podzielenie dopłaty na część zwolnioną z podatku (okres do dnia ukończenia 18 lat) i opodatkowaną (postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 września 2007 r., sygn.1471/DPF/415/67/2007/PP).

Zwolnieniem z podatku objęte są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego równocześnie dla byłych pracowników i ich dzieci, tj. wyjazdy wspólne, ale tylko w części odpowiadającej kwocie poniesionego wydatku na rzecz dzieci do 18 lat. Wówczas dofinansowanie do wypoczynku dzieci jest w całości nieopodatkowane. Dofinansowanie do wypoczynku byłego pracownika również będzie zwolnione z podatku, ale tylko do rocznego limitu w wysokości 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof). Nie ma przy tym znaczenia, czy kwotę dofinansowania pracodawca przekazuje bezpośrednio byłemu pracownikowi czy na rachunek ośrodka wczasowego, który jest organizatorem wypoczynku.

Od nadwyżki powyżej 2280 zł należy pobrać 10% podatek zryczałtowany (art. 30 ust. 1 pkt 4 updof). Ustalając podstawę opodatkowania nie należy w tym przypadku stosować kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli były pracownik (emeryt/rencista) otrzymał świadczenie rzeczowe, którego wartość przekroczyła roczny limit zwolnienia z podatku, wówczas powinien wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed udostępnieniem świadczenia (art. 41 ust. 7 pkt 2 updof).

Od świadczeń finansowanych z zfśs przeznaczonych na cele socjalne nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez względu na wysokość udzielonych świadczeń (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Więcej na ten temat znajdziesz w płatnej części serwisu w artykule: Jak przyznawać dofinansowanie do wypoczynku z zfśs byłym pracownikom i ich dzieciom

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »