| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Co grozi pracownikowi za spóźnienia do pracy

Co grozi pracownikowi za spóźnienia do pracy

Jeśli pracownik spóźnia się do pracy, wówczas nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z podpisanej przez niego umowy o pracę. W tym przypadku pracodawca może np. nie wypłacić mu wynagrodzenia za czas jego nieusprawiedliwionej nieobecności w firmie lub nałożyć karę porządkową. Jeżeli pracownik regularnie spóźnia się do pracy, pracodawca może nawet rozwiązać z nim umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Kara porządkowa

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

Karę pieniężną pracodawca można nałożyć tylko w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy, tj. za:

  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

Jej wysokość zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Suma kar nałożonych w jednym miesiącu nie może przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, np. alimentów.

Sprzeciw od kary porządkowej - obowiązki pracodawcy >>

Spóźnienie jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, a zatem może skutkować zastosowaniem kary porządkowej.

Przykład

Bez możliwości zastosowania kary porządkowej
W obowiązującym u pracodawcy regulaminie pracy znajduje się zapis, zgodnie z którym pracownicy potwierdzają przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności. Pracodawca wprowadził elektroniczny system potwierdzania obecności w pracy, regulamin pracy nie uległ jednak zmianie. Jeden z pracowników kilkakrotnie nie potwierdzał obecności kartą. Pracodawca jest przekonany, że pracownik spóźniał się w te dni do pracy. W tej sytuacji pracodawca ukarał pracownika karą porządkową. Pracownik twierdzi, że postępowanie pracodawcy jest niezgodne z prawem, ponieważ jest on zobowiązany jedynie do podpisywania listy obecności, która nie jest już przez kadrową wykładana i dlatego nie mógł się na niej podpisywać. W tym przypadku postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe. Pomimo tego, że postępowanie pracownika nosi znamiona celowego działania, które ma mu umożliwić ukrycie ewentualnych spóźnień do pracy, nie można ukarać go karą porządkową. Nowy sposób potwierdzania obecności w pracy (system elektroniczny) nie został wprowadzony w wymagany sposób. U pracodawcy, który ze względu na wielkość zatrudnienia (co najmniej 20 pracowników) musi tworzyć regulamin pracy, organizacja i porządek pracy uregulowane są właśnie w tym akcie. Regulamin pracy ustala m.in. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Skoro zapis dotyczący potwierdzania obecności poprzez podpis na liście obecności nie został zmieniony, należy uznać, że pracownicy są zobowiązani nadal potwierdzać obecność w ten sposób. Zatem z formalnego punktu widzenia nowy elektroniczny system ewidencjonowania obecności w pracy nie wiąże pracowników – nie jest on przyjętym w zakładzie pracy sposobem potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Pracownik może zatem skutecznie zakwestionować nałożenie na niego kary porządkowej i żądać jej anulowania.

Przy jej stosowaniu bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Nieznaczne spóźnienie do pracy osoby, która zawsze jest punktualna i wzorowo wykonuje swoje obowiązki, nie powinno zatem od razu oznaczać zastosowania kary porządkowej, nawet w najniższym jej wymiarze, czyli kary upomnienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK