| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Świadczenie przedemerytalne - rozliczenie dodatkowych przychodów

Świadczenie przedemerytalne - rozliczenie dodatkowych przychodów

Do końca maja br. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, które w poprzednim roku rozliczeniowym osiągały przychód z działalności zarobkowej, muszą rozliczyć się ze swoich zarobków w ZUS.

Przychód, jaki należy wykazać w zaświadczeniu

Dokonując rozliczenia przychodu osoby uprawnionej do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego ZUS uwzględnia przede wszystkim przychód, od którego istnieje obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Taki przychód płatnik składek powinien wykazać w wystawianym zaświadczeniu.

W przypadku pracowników oskładkowany jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1 updof). Jest to m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki czy nagrody. Ustalając wysokość przychodu płatnik powinien uwzględnić również pewne wypłaty, od których nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Chodzi o kwoty wypłaconych zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych >>

Pozostałych wypłat, od których płatnik nie odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie należy uwzględniać w zaświadczeniu wystawianym w celu rozliczenia z ZUS. Chodzi o kwoty, których nie można uznać za przychód pracownika ze stosunku pracy, oraz o składniki wynagrodzenia, od których pracodawca nie nalicza składek, wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r., w tym m.in.:

  • nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
  • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,
  • świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

W zaświadczeniu płatnik powinien przyporządkować poszczególne wypłaty przychodu do miesiąca, w którym zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji osoby ubezpieczonej. Należy jednak pomijać przychody, które zostały wypłacone w czasie pobierania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, ale przysługują za pracę wykonywaną przed nabyciem prawa do świadczenia.

WAŻNE!

Przychód uzyskany przed przyznaniem prawa do świadczenia/zasiłku nie wpływa na zawieszenie ani zmniejszenie świadczenia, mimo że został wypłacony już po ustaleniu uprawnień do świadczenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia pracownika uprawnionego od 1 stycznia 2010 r. do świadczenia przedemerytalnego. Wynagrodzenie zasadnicze wypłaca mu do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Ponadto w marcu 2010 r. wypłacił pracownikowi nagrodę za drugie półrocze 2009 r., a więc za okres, gdy pracownik nie był jeszcze uprawniony do świadczenia. Wystawiając w 2011 r. zaświadczenie dla tego pracownika powinien uwzględnić wynagrodzenie wypłacone w marcu 2010 r. (za luty 2010 r.). Nie powinien natomiast uwzględniać w kwocie przychodu wykazanej w zaświadczeniu wypłaty z marca 2011 r. (za luty 2011 r.) oraz nagrody za drugie półrocze 2009 r.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »