| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > O czym pracodawca musi informować pracowników

O czym pracodawca musi informować pracowników

Na pracodawcy ciąży wiele różnego typu obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Ich cechą wspólną jest to, że uchybienia popełnione przez pracodawcę przy ich wykonaniu mogą spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy z odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie.

Informacje dotyczące bhp

Jednym z podstawowych obowiązków, których naruszenie może spowodować odpowiedzialność finansową pracodawcy, jest obowiązek prawidłowego poinformowania pracownika o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach,
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w powyższym punkcie,
  • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2071 § 1 k.p.).

W praktyce pracodawcy najczęściej ograniczają się do wypełnienia ogólnego obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie bhp. Tymczasem Sąd Najwyższy przyjmuje, że „pracodawca może ponosić wobec pracownika odpowiedzialność za skutki wypadku przy pracy, gdy istniejące realnie zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały przez niego rozpoznane, co spowodowało, że pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy bądź zagrożenia te nie zostały zniwelowane, co naraziło na szwank zdrowie bądź życie pracownika” (wyrok SN z 4 listopada 2008 r., II PK 100/08). Jak wynika z powyższego, pracownik może uczynić podstawą swych roszczeń przeciwko pracodawcy fakt niedostatecznego przeszkolenia go w zakresie bhp polegającego na tym, że pracodawca nie poinformował go o zagrożeniach, które powinien przewidzieć.

Kontrole przeciwpożarowe - działania pracodawcy >>

Powinności informacyjne związane z bezpieczeństwem pracy obejmują ponadto konieczność poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą (w tym pracowników młodocianych), a także o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej (art. 226 pkt 2 k.p.).

Inne obowiązki informacyjne

Pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Powinien to zrobić w formie pisemnej informacji, którą należy rozpowszechnić na terenie zakładu pracy. Może tego dokonać również przez zapewnienie dostępu do przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w inny sposób przyjęty w danej firmie, np. przez rozesłanie przepisów pracownikom w formie elektronicznej.

Pracodawca jest również zobowiązany informować pracowników w sposób u siebie przyjęty, np. przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej, o możliwości zatrudnienia osób w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony — o wolnych miejscach pracy (art. 942 k.p.).

Pouczenie o odwołaniu do sądu

Niektóre z decyzji pracodawcy są poddane kontroli sądów. Pracodawca, aby umożliwić pracownikowi realną możliwość skorzystania z takiej weryfikacji prawidłowości jego działań, ma obowiązek informować pracowników o możliwości odwołania się do sądu oraz szczegółowego pouczania o procedurze takiego odwołania. Dotyczy to przede wszystkim prawa pracownika do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, ukarania karą porządkową oraz prawa do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Pouczenia te są o tyle istotne, że pracownik ma wyznaczone ściśle określone terminy na odwołanie się do sądu od decyzji pracodawcy. Wniesienie tego typu powództw po terminie skutkuje tym, że sąd oddala je bez merytorycznego badania ich zasadności. Właściwe pouczenie powinno zatem znaleźć się w piśmie pracodawcy zarówno rozwiązującym umowę, wymierzającym karę porządkową, jak i w świadectwie pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »