| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > O czym pracodawca musi informować pracowników

O czym pracodawca musi informować pracowników

Na pracodawcy ciąży wiele różnego typu obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Ich cechą wspólną jest to, że uchybienia popełnione przez pracodawcę przy ich wykonaniu mogą spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy z odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie.

Informacja o warunkach pracy

Jednym z najważniejszych obowiązków informacyjnych pracodawcy jest poinformowanie pracownika o warunkach pracy (art. 29 § 3 k.p.). Najbardziej istotne z nich są zawarte w umowie o pracę. Nie ma zatem potrzeby powtórnego przekazywania pracownikowi tych informacji. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracownik powinien zostać natomiast poinformowany przez pracodawcę o:

  • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy,
  • układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty.

Istnieją dwa sposoby na wykonanie powyższego obowiązku. Stosując każdy z nich pracodawca musi przekazać informacje w formie pisemnej, zaś ich treść dostosować do sytuacji danego pracownika (z uwzględnieniem rodzaju umowy o pracę, stażu urlopowego itp.).

Pierwsza forma przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia sprowadza się do powołania się na przepisy prawa pracy, a więc nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale również określające prawa i obowiązki stron, postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów (art. 29 § 31 k.p.). Należy wówczas wskazać akt prawny, miejsce jego publikacji (w przypadku ustaw czy rozporządzeń) i, co najważniejsze, konkretny przepis określający uprawnienie pracownika. Wskazanie samego aktu, rozdziału, w którym jest zawarty dany przepis, a nawet artykułu obejmującego kilka różnych norm prawnych, jest niewystarczające. Tym bardziej wymogu prawidłowego poinformowania o warunkach zatrudnienia nie spełni wydrukowanie czy skserowanie przepisów dotyczących pracownika lub wręczenie mu egzemplarza Kodeksu pracy.

Jak sporządzić zakres czynności pracownika >>

Drugi sposób przekazania informacji pracownikowi o warunkach zatrudnienia to opisowe pouczenie go o jego uprawnieniach bez konieczności powoływania się na konkretne przepisy. Także w tym przypadku niewystarczające byłoby zbiorcze opisanie uprawnień wszystkich zatrudnianych w zakładzie pracowników.

PRZYKŁAD

Pracodawca informując pracownika o długości okresu wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wskazał, że określa go art. 34 Kodeksu pracy. Taka informacja jest nieprawidłowa. Pracodawca wskazując pracownikowi długość obowiązującego go okresu wypowiedzenia powinien podać art. 34 Kodeksu pracy oraz jeden z punktów tego artykułu w zależności od okresu, na jaki została zawarta umowa. Jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące, należy wskazać art. 34 pkt 3 Kodeksu pracy. Wystarczającą formą pouczenia będzie też podanie pracownikowi, że okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie.

Za niedopuszczalne należy uznać przekazywanie informacji, które dotyczą zmian w zatrudnieniu i które dopiero mogą nastąpić. W razie bowiem zmiany warunków zatrudnienia pracodawca ma obowiązek ponownego poinformowania pracownika o zmienionych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 32 k.p.). Zmiana warunków zatrudnienia, która wymaga uaktualnienia przekazanych pracownikowi po rozpoczęciu pracy informacji, może nastąpić nawet wskutek upływu czasu. Jest tak w przypadku nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze czy zmiany okresu wypowiedzenia umowy wskutek zwiększenia się stażu pracy pracownika. Obowiązek przekazania pracownikowi informacji o zmienionych warunkach zatrudnienia dotyczy tych warunków, o których pracodawca informuje w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia (art. 29 § 32 k.p.).

Pisemna informacja o zmianie warunków zatrudnienia powinna zostać przekazana pracownikowi tak jak w przypadku pierwszej informacji o warunkach pracy, a więc opisowo bądź przez wskazanie przepisu prawa pracy. Pismo o zmianie warunków zatrudnienia należy przekazać pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. Natomiast w przypadku, gdyby przed tym terminem miało dojść do rozwiązania umowy o pracę, powinno to nastąpić najpóźniej do dnia ustania zatrudnienia. Jeśli zmiana dotyczy jednego z warunków zatrudnienia, nie ma konieczności powtórnego informowania o warunkach, które nie ulegają zmianie. Zwyczajowo wskazuje się, że pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian.

WAŻNE!

W razie zmiany warunków zatrudnienia pracodawca musi poinformować pracownika o tej zmianie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »