| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama.

Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji sąd może na wniosek pozwanego nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Co więcej pozwany, u którego na skutek wniesienia bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji powstała szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Ze względu na fakt, że naruszenie zasad uczciwej konkurencji wywołuje przede wszystkim skutki rynkowe, pozbawiając bądź ograniczając możliwości gospodarczego działania dotkniętego deliktem przedsiębiorcy, zasadniczej ochrony praw należy szukać przede wszystkim w zasadach odpowiedzialności cywilnej. A zatem ustawodawca tylko posiłkowo penalizuje w rozdziale 4 ustawy czyny nieuczciwej konkurencji.

Karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za popełnienie przestępstwa w postaci występków podlega ten:

  • „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy” oraz „kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej” (art. 23 ustawy);
  • „kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy” (art. 24 ustawy).

Kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim systemem kieruje podlega natomiast karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 24a ustawy).

Pozakodeksowe zakazy działalności konkurencyjnej >>

Ponadto ustawa penalizuje także 2 określone w niej wykroczenia, tj.

  • nieoznaczanie towarów albo usług, wprowadzanie klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nieinformowanie o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich (art. 25 ustawy);
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie w celu szkodzenia przedsiębiorcy lub w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim (art. 26 ustawy).

Powyższe wykroczenia zagrożone są karą aresztu albo grzywny.

Należy również podkreślić, że ściganie przewidzianych w ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a w przypadku wykroczeń – na żądanie pokrzywdzonego (art. 27 ustawy). Przy czym zgodnie z ustawą Kodeks postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »