| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Diety i inne należności z tytułu krajowej podróży służbowej

Diety i inne należności z tytułu krajowej podróży służbowej

Podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – zarówno krajowej, jak i zagranicznej, ale tylko do wysokości określonej przepisami. W sytuacji gdy pracodawca wypłaca delegowanym pracownikom świadczenia w wyższej wysokości lub dodatkowe świadczenia poza określonymi w przepisach, od nadwyżki należności i/lub dodatkowych świadczeń musi naliczyć składki.

Inne należności z tytułu krajowej podróży

Pracownikowi wysłanemu w podróż służbową, poza dietami, przysługują również:

  • zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, jeśli pracownik ponosi takie koszty, w wysokości:

– ryczałtowej – 20% diety (tj. 4,60 zł) za każdą rozpoczętą dobę podróży lub

– udokumentowanych kosztów – gdy na wniosek pracownika pracodawca wyrazi na to zgodę,

  • zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, jeśli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i jednocześnie pracownik nie ma możliwości codziennego powrotu do miejscowości czasowego lub stałego pobytu, w wysokości:

– potwierdzonej rachunkiem albo

– ryczałtu w wysokości 150% diety (34,50 zł) za każdy nocleg – gdy pracownik nie przedłożył rachunku, a nocleg trwał co najmniej 6 godzin między godziną 21.00 a 7.00 następnego dnia,

  • zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem, gdy podróż służbowa trwa co najmniej 10 dni,
  • zwrot kosztów przejazdu w wysokości:

– kosztu zakupu biletu na określony przez pracodawcę środek transportu (z uwzględnieniem ulg przysługujących pracownikowi) lub

– kosztów przejazdu samochodem, motocyklem lub motorowerem nienależącym do pracodawcy – na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy.

Jeśli pracownik, za zgodą pracodawcy, odbył podróż służbową pojazdem niebędącym własnością pracodawcy, przysługuje mu tzw. kilometrówka, czyli zwrot kosztów obliczony przez pomnożenie liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w wysokości nie wyższej niż stawka ustalona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (§ 2 tego rozporządzenia w zw. z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podróży krajowych).

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu w zależności od pojazdu

Zarówno diety, jak i pozostałe należności z tytułu krajowej podróży służbowej, wypłacone na opisanych zasadach, są w całości zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »