| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Jedną z przyczyn zmiany przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych było dostosowanie ich do wyroku Trybunału Konstystucyjnego.

Należy zauważyć, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony. Jeżeli od terminu nienależnie pobranych świadczeń upłynęło więcej niż 10 lat - nie jest wydawana decyzja o ich zwrocie. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 6 grudnia 2008 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Artykuł 7 tej ustawy wprowadza zmiany w przyznawaniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz w jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000 zł przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. O przyznanie tego dodatku może ubiegać się także opiekun faktyczny dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu - dodatek przysługuje na każde dziecko. Przepisy ustawy z 6 grudnia wprowadzają dodatkowy wymóg, który powinna spełnić kobieta ubiegająca się o przyznanie tego dodatku: pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Minister właściwy do spraw zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego - określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, oraz odpowiedni wzór zaświadczenia.  Wymóg ten nie będzie miał zastosowania do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »