| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Rada pracowników

Rada pracowników

Koszty związane z wyborem i działalnością tak wybranej rady pracowników ponoszą organizacje związkowe, chyba że pracodawca zgodzi się ponosić te koszty.

Natomiast w przypadku pracodawcy, u którego nie działają organizacje związkowe, zatrudniającego:

  • do 100 pracowników – członków rady wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników,
  • powyżej 100 pracowników – członków rady wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.

Wybory członków takiej rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na jej członków. Następuje to w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Brak pisemnego zgłoszenia kandydatów przez określoną liczbę pracowników spowoduje niepowołanie rady.

Pracodawca po otrzymaniu wniosku pracowników powiadamia ich o terminie wyborów nie później niż na 30 dni przed wyborami, a pracownicy mają 21 dni na zgłaszanie kandydatów.

Wybory przeprowadza się w dniu roboczym, są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Pracodawca zwołuje pierwsze zebranie rady pracowników w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady. Koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi pracodawca. Kadencja wybranej w ten sposób rady pracowników trwa 4 lata od dnia jej wyboru, a pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia pracowników o prawie wyboru członków kolejnej rady pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem dotychczasowej kadencji. Rada ulega rozwiązaniu, a mandat jej członków wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym pracodawca, u którego nie działała do tej pory organizacja związkowa, został powiadomiony na piśmie o objęciu go zakresem działania organizacji związkowej oraz o liczbie członków organizacji będących pracownikami. Dotyczy to również sytuacji, gdy działająca dotychczas w zakładzie pracy organizacja związkowa stała się reprezentatywna w rozumieniu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zmniejszenie się liczby zatrudnionych pracowników poniżej 50 osób nie powoduje skrócenia kadencji rady pracowników.

Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie. Nie może także bez zgody rady pracowników zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść takiego pracownika w okresie jego członkostwa w radzie, z wyjątkiem gdy dopuszczają to przepisy innych ustaw.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »