| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Podstawą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) są postanowienia statutu związku zawodowego, które określają organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że powódce, z racji pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”, nie przysługiwała ochrona trwałości stosunku pracy, przewidziana w art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Powódka nie była natomiast imiennie wskazanym członkiem zarządu organizacji związkowej, ani też członkiem tej organizacji upoważnionym do jej reprezentowania wobec pracodawcy. W tej sytuacji Sąd Rejonowy przyjął, że do wypowiedzenia powódce umowy o pracę, pozwany winien jedynie dokonać w trybie art. 38 k.p. zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia. Z uwagi jednak na fakt, że pozwany o zamiarze rozwiązania z powódką umowy o pracę informował NSZZ „Solidarność” w lutym 2003 r., kiedy jeszcze art. 32 ustawy o związkach zawodowych, wymagał dla rozwiązania z takim pracownikiem uzyskania przez pracodawcę zgody zakładowej organizacji związkowej, natomiast po 1 lipca 2003 r. pozwany nie podjął procedury przewidzianej w art. 38 k.p. Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że pozwany naruszył przepis art. 38 k.p. Ponadto Sąd Rejonowy zauważył, że powoływanie się przez pozwanego na powiadomienie dokonane przeszło pół roku przed dokonaniem wypowiedzenia nie może być traktowane jako wypełnienie obowiązku określonego w art. 38 k.p.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany, zarzucając błędną ocenę stanu faktycznego i naruszenie prawa materialnego, tj. art. 30 § 4 k.p., 38 k.p. i 45 § 1 k.p. i wnosząc o jego zmianę i oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki kosztów postępowania lub ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu wyrokiem z 27 lutego 2004 r. [...] zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddalił i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 120 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Według Sądu Okręgowego, należało zauważyć, że zgodnie z art. 30 § 4 k.p. wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę musi zawierać między innymi wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności „Program dotyczący podnoszenia efektów statutowych i racjonalizacji wydatków wojewódzkich samorządowych instytucji kultury” oraz pozostałe pisma kierowane do pozwanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa W., jak również treść pisma kierowanego przez pozwanego do NSZZ „Solidarność” w dniu 20 lutego 2003 r., wskazują jednoznacznie, że w strukturze organizacyjnej pozwanego dokonano weryfikacji stanowisk pracy pod kątem ich przydatności, co prowadziło do likwidacji tych stanowisk, które nie były dla działalności pozwanego niezbędne. Miało to pozwolić na stworzenie innych bardziej potrzebnych stanowisk i zatrudnienie na nich pracowników merytorycznych o odpowiednich do tego kwalifikacjach, do których powódka się nie zaliczała.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »