| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Podstawą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) są postanowienia statutu związku zawodowego, które określają organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec

Powyższe czynności pozwanego zostały podjęte w związku z pismem z 13 stycznia 2003 r., w którym Departament Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego zwrócił się do dyrektora pozwanego Muzeum, że z uwagi na trudną sytuację finansową powstaje konieczność oszczędniejszego i bardziej racjonalnego prowadzenia gospodarki finansowej Muzeum i w tym celu opracowano program podnoszenia efektów statutowych i racjonalizacji wydatków, w którym to programie między innymi przewidziano stopniową restrukturyzację, zamrożenie ruchu kadrowego i nakazano analizę struktury zatrudnienia pod kątem przydatności i efektywności. Pismem z 29 kwietnia 2003 r. Departament przypomniał o konieczności obniżenia kosztów osobowych i przedstawienia konkretnych rozwiązań.

Dokonując oceny prawnej tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Rejonowy powołując się na utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreślił, że skuteczność wypowiedzenia zależy nie tylko od formalnego wskazania przyczyny wypowiedzenia, lecz również od tego, czy przyczyna ta jest konkretna, rzeczywista i uzasadniona. W kontekście powyższych rozważań Sąd Rejonowy uznał, że wskazana powódce w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna wypowiedzenia nie była prawdziwa. Przesłuchany za pozwanego Jan M. wyjaśnił bowiem, że na miejsce powódki mógłby zatrudnić kogoś bardziej wykwalifikowanego, co oznacza, że stanowisko powódki nie było zbędne. Odnosząc się natomiast do zarzutów powódki, w których podnosiła ona, że jako członek Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” objęta jest szczególną ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę, Sąd Rejonowy wskazał, że już od 15 kwietnia 2003 r. członkowie takich komisji nie podlegają owej szczególnej ochronie, gdyż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2003 r. uznał, że obowiązek uzyskiwania przez pracodawcę zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie umowy z członkiem komisji rewizyjnej, o którym była mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych, jest niezgodny z Konstytucją. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, dokonana ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązująca od dnia 1 lipca 2003 r. zmieniła treść przepisu art. 32, który obecnie obejmuje ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy tylko imiennie wskazanych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innych pracowników upoważnionych do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy. Wart. 11 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. przewidziano co prawda, iż pracownikom, którzy do dnia jej wejścia w życie podlegali ochronie na podstawie przepisu art. 32 ustawy o związkach zawodowych, podlegać mają ochronie trwałości stosunku pracy jeszcze przez rok od wejścia w życie nowelizacji, jednakże z uwagi na powoływane wyżej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które z chwilą ogłoszenia spowodowało uchylenie przepisu art. 32 ustawy o związkach zawodowych w zakresie, w jakim przewidywały one ochronę trwałości stosunku pracy dla członków komisji rewizyjnej, nie można przyjąć, by przepis art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. miał zastosowanie w niniejszej sprawie.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »