| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II PZP 9/05

Uchwała SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II PZP 9/05

Sąd Najwyższy w składzie : SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna w sprawie z powództwa Zbigniewa Ch. przeciwko Zespołowi Szkół Zawodowych im. (.) w O. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw

Pozytywne rozstrzygnięcie kwestii nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez pracownika – nauczyciela korzystającego ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu sprawowania funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej wywołuje kolejne zagadnienie, a mianowicie czy otrzymane za ten okres wynagrodzenie wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Sąd Okręgowy zagadnienia tego nie objął w sposób wyraźny treścią pytania prawnego, jednakże zawarte w nim sformułowanie „prawo do wypłaty” pozwala na przyjęcie, że kwestia ta została, choć nieumiejętnie, objęta zakresem przedstawionego w trybie art. 390 k.p.c. pytania. Uznając praktyczne znaczenie podniesionego problemu, Sąd Najwyższy postanowił na tak przedstawione zagadnienie udzielić odpowiedzi. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej podstawę wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi wynagrodzenie za pracę otrzymane przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, przy uwzględnieniu wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przepisami regulującymi obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w odniesieniu do nauczycieli są przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zmianami). Rozporządzenie to w § 1 ust. 2 w związku z § 6 ust. 1 wyłącza z podstawy obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynagrodzenie „za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy”. Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie jest podobne do urlopu dla poratowania zdrowia z tej przyczyny, omówionej w przedstawionych wyżej rozważaniach, iż zwolnienie to nie jest równoznaczne z nieobecnością pracownika w pracy i jej niewykonywaniem, ale również dlatego, że w przepisie art. 2982 k.p. ustawodawca wyraźnie rozróżnił czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy od czasu zwolnienia od pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z § 1 wydanego na podstawie art. 2982 k.p. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281) wynika, iż usprawiedliwiona nieobecność w pracy występuje wówczas, gdy zachodzą zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Natomiast w myśl § 4 rozporządzenia zwolnienie pracownika od pracy następuje w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Również więc z tej przyczyny pojęcie „inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy” nie obejmuje zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Z powyższych względów podjęto uchwałę, jak na wstępie.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »