| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Uprawnienia reprezentatywnych organizacji związkowych

Uprawnienia reprezentatywnych organizacji związkowych

W rokowaniach dotyczących zawarcia układu zbiorowego pracy musi brać udział co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa. Za taką uważa się m.in. organizację będącą członkiem reprezentacyjnej ponadzakładowej organizacji związkowej.

Układ zbiorowy a reprezentatywność związku

Pojęcie reprezentatywności organizacji związkowej pojawia się również w Kodeksie pracy. Ustawodawca wymaga, aby reprezentatywne organizacje związkowe brały udział w procedurze negocjowania i zawierania układu zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

W myśl przepisów Kodeksu pracy w rokowaniach dotyczących zawarcia układu zbiorowego pracy jest zobowiązana brać udział co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa, jeżeli do rokowań przystąpiły tylko niektóre organizacje związkowe, które są uprawnione do reprezentowania pracowników, dla których układ ma być zawarty.

Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa:

  • reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  • zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż 10 000 pracowników,
  • zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy.

Reprezentatywnymi organizacjami związkowymi z mocy prawa są ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia (federacje) związków zawodowych, jeśli wchodzą w skład reprezentatywnej ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji).

Pojęcie reprezentatywności występuje także na poziomie zakładowej organizacji związkowej.

Kodeks pracy za reprezentatywną zakładową organizację związkową uznaje organizację:

  • będącą jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 k.p., pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
  • zrzeszającą co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

W sytuacji gdy żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymienionych warunków, za reprezentatywną organizację uznaje się organizację zrzeszającą największą liczbę pracowników. Ustalając liczbę zrzeszonych pracowników, należy uwzględnić pracowników należących do danej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań. Jeżeli dany pracownik należy do kilku organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.

Stwierdzenia reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej dokonuje Sąd Okręgowy w Warszawie, natomiast zakładowej organizacji związkowej sąd rejonowy – sąd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • art. 24114a, 24117, 24125a, 24130 Kodeksu pracy,
  • art. 6 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU nr 100, poz. 1080 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »