| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Spory zbiorowe > Spór zbiorowy z pracownikami

Spór zbiorowy z pracownikami

Kiedy organizacja związkowa złoży pracodawcy żądania, które powinien on spełnić, to znaczy, że rozpoczyna się spór zbiorowy. Pracodawcę i przedstawicieli pracowników czekają rokowania, mediacja, a w najgorszym razie strajk. O sporze zbiorowym nie ma mowy, gdy żądania nie dotyczą spraw związanych ze stosunkiem pracy.

Etap 3 – Mediacja

Jeżeli rokowania zakończyły się niepowodzeniem, a strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór zbiorowy przechodzi do kolejnej fazy – mediacji. Etap ten prowadzony jest z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności – mediatora, którego strony sporu ustalają wspólnie. Jeżeli strony sporu nie porozumieją się w sprawie wyboru mediatora w ciągu pięciu dni, to na wniosek jednej ze stron mediator wyznaczany jest przez ministra pracy i polityki społecznej z listy ustalonej z organizacjami związkowymi.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie precyzuje, na czym ma polegać mediacja. Z przepisów wynika, że jej głównym celem jest ustalenie istotnych faktów oraz pomoc stronom toczącego się sporu zbiorowego w osiągnięciu porozumienia. Mediator może w ramach swoich czynności zaproponować dokonanie ekspertyzy określającej sytuację ekonomiczno-finansową zakładu – jeżeli w związku z żądaniem objętym sporem zbiorowym konieczne jest jej ustalenie. Jeżeli natomiast stwierdzi, że rozwiązanie sporu zbiorowego wymaga szczegółowych dodatkowych ustaleń, zawiadamia o tym strony.

Choć nie wynika to wprost z przepisów, z chwilą pojawienia się mediatora pracodawca powinien dostarczyć mu dokumenty powstałe podczas toczącego się sporu, czyli:

  • żądania przedstawione przez stronę związkową (wszczynające spór zbiorowy),
  • zawiadomienie inspektora pracy o wszczęciu sporu zbiorowego,
  • protokoły z poszczególnych rund rokowań,
  • protokół rozbieżności.

Ma to umożliwić mu odpowiednie przygotowanie się do mediacji, eliminujące ewentualne zarzuty co do bezstronności podczas ich przeprowadzania.

Z mediatorem musi zostać zawarta umowa regulująca należne mu wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania. Wynagrodzenie mediatora ustala się w następującej wysokości:

  • 388 zł za pierwszy dzień mediacji,
  • 311 zł za drugi dzień mediacji,
  • 235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.

Umowa może określać wynagrodzenie wyższe.

Koszty postępowania mediacyjnego ponoszą strony sporu zbiorowego w równych częściach, chyba że uzgodnią inny ich podział. Dlatego mediator podpisuje umowę z obiema stronami sporu zbiorowego.

Trzeba tu też wspomnieć o zagrożeniu strajkiem, na które związek zawodowy reprezentujący pracowników zwraca uwagę w wystąpieniu z żądaniami do pracodawcy na wypadek ich nieuwzględnienia. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia strajku. Mediator ma prawo wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpoczęcia strajku na czas niezbędny do dokonania ustaleń mogących mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia sporu zbiorowego. Jeżeli przebieg mediacji uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ona do rozwiązania sporu przed upływem tego terminu, związek zawodowy, który wszczął spór, może zorganizować jednorazowo i na czas nie dłuższy niż dwie godziny strajk ostrzegawczy.

Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokółu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Nieosiągnięcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.

Postępowanie mediacyjne powinno się zakończyć przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu lub terminu, który został przesunięty i na nowo wyznaczony w wyniku konieczności przeprowadzenia ustaleń (np. ekspertyz), które mogą mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia sporu, lub w innym, dłuższym terminie podanym przez organizację związkową. W praktyce postępowanie mediacyjne trwa dłużej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK