| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Spory zbiorowe > Spory zbiorowe

Spory zbiorowe

Zagadnienie sporów zbiorowych między pracownikami a pracodawcą lub pracodawcami reguluje ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Spory zbiorowe dzielą się co do zasady na spory o prawo oraz spory o interesy.

Zgłoszenie sporu powinno zawierać określenie przedmiotu żądań.

Związek zawodowy może w każdej chwili odstąpić od prowadzenia sporu zbiorowego. Jeżeli jednak spór prowadzi kilka organizacji związkowych, odstąpienie jednej z nich nie przeszkadza prowadzeniu sporu przez pozostałe organizacje.

Po wszczęciu sporu zbiorowego pracodawca powinien niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. Ponadto pracodawca ma obowiązek zawiadomić o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

W razie nieosiągnięcia porozumienia należy sporządzić protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Jeżeli strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, to spór prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, tj. mediatora.

Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Jeżeli strony sporu nie porozumieją się w sprawie wyboru mediatora w ciągu 5 dni, postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej.

Koszty postępowania mediacyjnego ponoszą strony sporu zbiorowego w równych częściach, chyba że uzgodnią inny ich podział. W razie udokumentowanego braku środków na pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego, na wniosek strony sporu zbiorowego, minister właściwy do spraw pracy pokrywa koszty mediacji.

Jeżeli przebieg postępowania mediacyjnego wskazuje, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu przed upływem terminów przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tj. 14 dni, to organizacja, która wszczęła spór, może zorganizować strajk ostrzegawczy. Jednak może to zrobić jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny.

Mediator powinien zawiadomić strony, gdyby w toku postępowania stwierdził, że rozwiązanie sporu zbiorowego wymaga szczegółowych lub dodatkowych ustaleń związanych z przedmiotem sporu.

Gdyby w związku z żądaniem objętym sporem konieczne było ustalenie sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu pracy, mediator może zaproponować przeprowadzenie w tej sprawie ekspertyzy. W takiej sytuacji, jeżeli strony nie postanowią inaczej, koszty ekspertyzy obciążają zakład pracy. Jeżeli mediator podejmie te czynności, może wystąpić do organizacji związkowej z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpoczęcia strajku na czas niezbędny do dokonania ustaleń mogących mieć wpływ na wynik rozstrzygnięcia sporu.

Czytaj także

Autor:

aplikant radcowski w Kancelarii Gujski Zdebiak Kancelaria adwokacko-radcowska

Źródło:

INFOR
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »