| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Rady pracowników > Czas na rady pracowników

Czas na rady pracowników

Już niedługo skończy się vacatio legis dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 24 marca 2008 r. powinna rozpocząć się procedura wyboru rady pracowników u tych pracodawców.

Rola pracodawcy przy wyborach

Kolejnym ważnym terminem ustalonym przepisami ustawy jest 23 lipca 2008 r., gdyż w tym terminie pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe lub działające związki są niereprezentatywne, zobowiązany jest do poinformowania pracowników o ich prawie do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach. Informację taką podaje pracodawca w sposób u niego przyjęty. Może wywiesić informacje na tablicy ogłoszeń, podać przez radiowęzeł czy przesłać każdemu e-mailem. Po uzyskaniu informacji pracownicy rozpoczną procedurę wyboru rady.

W tym przypadku członków rady wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników. Pracodawca zobowiązany jest przepisami ustawy w terminie do 23 września 2008 r. zorganizować wybory. W tym celu powiadamia o terminie ich przeprowadzenia nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób u niego przyjęty.

Termin zgłoszenia kandydatów przez pracowników na członków rady wynosi 21 dni od dnia powiadomienia o wyborach.

Procedura wyborów

Członków rady może wybierać każdy pracownik, z wyjątkiem pracowników młodocianych. Natomiast do rady może być wybrany pracownik, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba że pracodawca działa krócej. Prawo to nie przysługuje pracownikowi kierującemu jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępcy, pracownikowi wchodzącemu w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikowi młodocianemu.

Wybory członków rady przeprowadza komisja wyborcza, której skład i zasady powoływania oraz tryb działania określa regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z organizacjami związkowymi albo regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Gdy nie uzgodniono regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, regulamin ustala pracodawca, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.

Wybory są przeprowadzane w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wybory członków rady pracowników są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej połowa pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Jeżeli w wyborach nie wzięła udziału wymagana liczba pracowników, przeprowadza się ponowne wybory po upływie 30 dni od dnia tych wyborów. Członkami rady zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

Z tworzenia rad pracowniczych zostali zwolnieni pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób, ale:

• nie prowadzą działalności gospodarczej. Do takich pracodawców zaliczamy administrację rządową i samorządową, niektóre szkoły czy sądy,

• do dnia 26 maja 2006 r. zawarli z pracownikami porozumienie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zgodnie z przepisami ustawy.

Rad pracowniczych nie muszą także tworzyć pracodawcy zatrudniający poniżej 50 osób. Należy pamiętać, że niedochowanie przez związki zawodowe i pracodawców terminów, o których mowa wyżej, nie pozbawia uprawnionych organizacji związkowych lub pracowników prawa do wyboru członków rady pracowników.

Joanna Skrobisz

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK