| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Kiedy i na jakich zasadach przysługuje odprawa pośmiertna

Kiedy i na jakich zasadach przysługuje odprawa pośmiertna

Jednym z podstawowych uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy jest odprawa pośmiertna. Przysługuje ona w określonej wysokości wskazanym członkom rodziny zmarłego pracownika.

• jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat - przysługuje 6-miesięczne wynagrodzenie.

Należy podkreślić, że do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się poprzednie zatrudnienie, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła poprzez przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 k.p.

Zasady obliczania odprawy pośmiertnej

Przy ustalaniu wysokości odprawy pośmiertnej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że należy zastosować przepisy rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w momencie nabycia prawa do odprawy (§ 7 ww. rozporządzenia).

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy od wygaśnięcia stosunku pracy uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy (§ 8 ww. rozporządzenia).

Składniki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy przed wygaśnięciem stosunku pracy uwzględnia się również w przeciętnej wysokości z tego okresu.

Przykład

Pracownik zmarł w lipcu 2008 r. W trakcie zatrudnienia jego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 2500 zł. Ponadto przysługiwał mu stały miesięczny dodatek stażowy w wysokości 600 zł. W kwietniu otrzymał 120 zł dodatku prowizyjnego, w maju 200 zł, w czerwcu zaś 180 zł. Pracownik legitymował się 11-letnim okresem zatrudnienia u tego pracodawcy oraz 6-letnim okresem pracy u pracodawcy przejętego przez aktualnego pracodawcę na zasadach art. 231k.p. Pracownik pozostawił żonę, nie miał dzieci.

Wynagrodzenie w stałej wysokości uwzględnia się w podstawie obliczenia odprawy w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niej prawa.

Podobnie należy potraktować dodatek stażowy.

2500 zł + 600 zł = 3100 zł

Zmienny dodatek prowizyjny należy przyjąć w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

120 zł + 200 zł + 180 zł = 500 zł

500 zł : 3 = 166,67 zł

Sumujemy wynagrodzenie pracownika za 1 miesiąc będące podstawą obliczenia odprawy pośmiertnej.

3100 zł + 166,67 zł = 3266,67 zł

Do okresu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy wlicza się poprzednie zatrudnienie, ponieważ nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231k.p. Oznacza to, że pracownikowi zaliczamy 6 lat pracy u poprzedniego pracodawcy.

11 lat + 6 lat = 16 lat

Pracownik legitymował się 16-letnim stażem zatrudnienia w firmie, a zatem rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

3266,67 zł x 6 = 19 600,02 zł

Żona jako jedyny członek rodziny powinna otrzymać połowę odprawy.

19 600,02 zł x 50% = 9800,01 zł

Tak obliczoną odprawę wypłaca się żonie - uprawionemu członkowi rodziny.

WaŻne!

Odprawy pośmiertnej nie uważa się za przychód ze stosunku pracy, a zatem nie podlega ona opodatkowaniu. Nie wchodzi także w skład podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Tomasz Dróżdż 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »